Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Pierwsze posiedzenie nowego Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST

Pierwsze posiedzenie nowego Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska KWRiST fotolia.pl

15 czerwca br. odbyło się pierwsze posiedzenie nowopowstałego w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Zespołu ds. Energii, Klimatu i Środowiska.

Zespół pozytywnie zaopiniował następujące akty prawne:

 1. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry
 3. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Pregoły
 4. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Dunaju
 5. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Niemna
 6. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Łaby
 7. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dunaju
 8. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Świeżej
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Banówki
 10. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoły
 11. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Dniestru
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby
 13. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przyjęcia Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Niemna

Ze względu na brak wersji po uzgodnieniach międzyresortowych po krótkiej dyskusji i omówieniu założeń oraz wstępnych uwag, na kolejny Zespół skierowano projekty:

 1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw
 2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań dla zabawek

Zespół nie zaopiniował projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo geologiczne i górnicze i przekazał go do decyzji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Projekt zakłada m.in. przekazanie aktualnie realizowanych przez starostów/prezydentów miast zadań w zakresie zatwierdzania projektu robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystania ciepła Ziemi do marszałków województw.

Ze względu na fakt, że kwestia finansowania nowych etatów w urzędach wojewódzkich nie została uzgodniona przez MKiŚ z Ministrem Finansów oraz fakt, że ZPP nie zgadza się z narracją, jakoby istotnym argumentem w tym zakresie była okoliczność, że część samorządów nie zatrudnia geologów powiatowych, projekt wymaga dalszej dyskusji i zebrania aktualnych danych. Komisji Wspólna na posiedzeniu 21 czerwca br. upoważniła Zespół ds. Energii, Klimatu i Środowiska do wydania opinii wiążącej na lipcowym posiedzeniu.

Czw., 23 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka