Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

ZPP prosi o uzasadnienie dla stanowiska MEiN w sprawie poselskiego projektu dotyczącego edukacji domowej

ZPP prosi o uzasadnienie dla stanowiska MEiN w sprawie poselskiego projektu dotyczącego edukacji domowej fotolia.pl

Związek Powiatów Polskich zwrócił się z prośbą o włączenie do porządku obrad marcowego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRIST punktu dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe (druk 464).

Jak wskazano we wniosku, przedmiotowy projekt dotyczy zmian w zasadach spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem oraz obowiązku szkolnego poza szkołą czyli tzw. edukacji domowej. Został on wniesiony do Sejmu 18 czerwca 2020 r. Związek Powiatów Polskich zgłosił szereg uwag do jego treści. Następnie 26 listopada 2020 r. odbyło się pierwsze czytanie, podczas którego uzgodniono, że pracami nad projektem zajmie się podkomisja nadzwyczajna. Podczas pierwszego czytania nie zostało przedstawione stanowisko resortu edukacji do przedmiotowego projektu.

16 lutego 2021 r. odbyło się posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej, która przyjęła projekt a tym samym opowiedziała się za zniesieniem rejonizacji (w obowiązującym stanie prawnym zezwolenie na edukację domową jest wydawane jeżeli przedszkole, szkoła podstawowa lub szkoła ponadpodstawowa, do której dziecko zostało przyjęte, znajduje się na terenie województwa, w którym zamieszkuje dziecko) oraz wyłączeniem obowiązku uzyskania opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (aktualnie opinia jest przedkładana wraz z wnioskiem o zezwolenie na edukację domową).

Wszystkie te zmiany zostały przyjęte przy akceptacji obecnego na posiedzeniu Sekretarza Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki Tomasza Rzymkowskiego.

Jak wskazuje ZPP, niestety nie zostały przedstawione argumenty przemawiające za takim stanowiskiem resortu, stąd konieczne jest szczegółowe omówienie tej kwestii podczas posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST.

Dodatkowo minister Rzymkowski zadeklarował, że podczas prac nad algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki uwzględni zmianę wskaźnika Sf,i oznaczającego m.in. liczbę uczniów lub słuchaczy spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, poprzez jego podwyższenie z aktualnego poziomu 0,6 do poziomu 0,8. Doprowadziło to do zmian w treści projektu, jednakże i w tym zakresie przedstawiciele resortu edukacji nie wyjaśnili, na podstawie jakich danych uznają za celowy wzrost opisanego wskaźnika. Dodatkowo Pan Minister nie odpowiedział na pytanie przedstawicielki ZPP dotyczące zagwarantowania środków w części oświatowej subwencji ogólnej na ten cel.

Śr., 3 Mrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka