Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czerwcowy Zespół ds. Finansów Publicznych KWRiST

Czerwcowy Zespół ds. Finansów Publicznych KWRiST fotolia.pl

21 czerwca br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Systemu Finansów Publicznych KWRiST. Podczas posiedzenia Zespół pracował nad sześcioma projektami.

Pierwszym z nich był projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Projekt ten uzyskał opinię pozytywną Zespołu.

Projekt ustawy o Radzie Fiskalnej, do projektu uwagę zgłosił ZPP. W uwadze wskazywaliśmy, że należy usunąć wątpliwość, że przedstawiciela KWRiST zgłasza wspólnie strona samorządowa a nie poszczególni przedstawiciele organizacji samorządowych wchodzących w skład KWRiST – uwaga ta została uwzględniona, a projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu.

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Do projektu tego ZPP zgłosił następującą uwagę dotyczącą terminu wejścia w życie zmian wynikających z projektu. Tam gdzie zmiany nie wynikają z przepisów prawa (nowe zadania) powinny być wprowadzane z mocą obowiązującą od nowego roku budżetowego a nie wstecz, z uwagi na to, że samorządy tracą czas na przeksięgowanie dochodów i wydatków. Projekt otrzymał pozytywną opinię Zespołu.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw otrzymał opinię pozytywną Zespołu. Do projektu uwagi o charakterze na przyszłość przygotował ZPP, a dotyczyły one kwestii doręczenia korespondencji i rozszerzenia sposobu nadawania korespondencji, w końcu tą można nadać nie tylko w placówce ale też zostawić u kuriera czy nadać poprzez paczkomat. Proponowaliśmy także ujednolicenie przepisów.

Opinię pozytywną uzyskał również projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Na następnym posiedzeniu Zespołu ze względu na wątpliwości zostanie zaopiniowany natomiast projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Czw., 27 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek