Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Inne cele szkolenia kandydatów na egzaminatorów

W dniu 30 stycznia 2009 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. W nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego wiadomości oraz umiejętności, które uczniowie mają zdobyć na kolejnych etapach kształcenia wyrażone są w języku wymagań. Pociąga to za sobą konieczność zmian w wymogach stawianych kandydatom na egzaminatorów.

Dokonane one zostaną mocą rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowego programu szkolenia kandydatów na egzaminatorów, sposobu prowadzenia ewidencji egzaminatorów oraz trybu wpisywania i skreślania egzaminatorów z ewidencji, którego projekt trafił pod obrady Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Zmiana polega na tym, iż w:

  • ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty humanistyczne;
  • ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej przedmioty matematyczno-przyrodnicze;
  • ramowym programie szkolenia kandydatów na egzaminatorów w zakresie egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum w części obejmującej język obcy nowożytny

wśród celów szkolenia dotychczasowy wymóg „opisania standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu i rozróżniać poszczególne elementy ich struktury” zostaje zastąpiony „opisaniem wymagań ogólnych i wymagań szczegółowych będących podstawą przeprowadzenia egzaminu.”.

Czw., 4 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski