Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Porządki w procedurze językowych egzaminów gimnazjalnych w szkołach artystycznych

Począwszy od toku szkolnego 2011/2012 część egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego będzie zdawana na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Egzamin na poziomie podstawowym będzie odpowiadał trzyletniej nauce języka obcego, egzamin na poziomie rozszerzonej będzie dotyczył tych uczniów, którzy kontynuowali na poziomie gimnazjalnym naukę w szkole podstawowej (lub ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia). Obecne przepisy nie przewidywały procedury zgłaszana zamiaru przystąpienia do egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Odpowiednie zmiany zostały opracowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych przewiduje zmianę polegającą na wprowadzeniu obowiązku zawarcia na listach egzaminacyjnych informacji o:

  • uczniach przystępujących do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym w przypadku uczniów, którzy w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych i w klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego;
  • zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym – w przypadku pozostałych uczniów.

Projekt rozporządzenia będzie przedmiotem obrad na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu.

Czw., 4 Sp. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski