Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

W trosce o bezpieczeństwo energetyczne

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska został skierowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie programu zawierającego zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego w zakresie rozwoju sieci przesyłowych elektroenergetycznych.
Jak wskazują projektodawcy program ten ma być realizowany w celu zapewnienia pokrycia w przyszłości zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zapewnienia bezpieczeństwa elektroenergetycznego. Jest on także jednym z narzędzi, za pomocą których są realizowane założenia ujęte w polityce energetycznej Polski do 2030 roku.
Program zawiera wykaz 76 zamierzeń inwestycyjnych, po zrealizowaniu których nastąpi wzrost długości tras linii elektroenergetycznych 400 kV o około 2 tys. km (długość linii o 3,5 tys. km), a także zwiększona zostanie zdolność transformacji napięcia o blisko 11 tys. MW.

 

Przewidziane do osiągnięcia cele to:

 

  1. pokrycie prognozowanego do 2017 roku zapotrzebowania na moc i energię elektryczną z uwzględnieniem planowanych ubytków mocy w elektrowniach systemowych;
  2. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Odnawialnych Źródeł Energii o sumarycznej mocy zainstalowanej 7.500 MW – mocy pozwalającej na spełnienie wymagań pakietu klimatycznego w zakresie wytwarzania energii elektrycznej;
  3. zwiększenie możliwości wyłączeń ważnych elementów sieci;
  4. przyłączenie do sieci przesyłowej źródeł konwencjonalnych o mocy ponad 17 tys. MW i stworzenie płaszczyzny rozbudowy sieci pozwalającej na planowane przyłączenia źródeł energii jądrowej;
  5. stworzenie warunków bezpiecznej pracy KSE zapewniając współpracę ze sobą źródeł energii o zróżnicowanej technologii wytwarzania i różnych parametrach ich pracy;
  6. zwiększenie pewności zasilania obszarów metropolii poprzez strukturalne zmiany układów zasilania w newralgicznych obszarach kraju;
  7. wzmocnienie roli systemu przesyłowego w KSE poprzez rozbudowę strukturalną sieci przesyłowej oraz częściowe i stopniowe zdejmowanie funkcji przesyłowych z sieci dystrybucyjnej 110 kV;
  8. zwiększenie zdolności regulacji napięć;
  9. wyprowadzenie mocy z przyłączanych źródeł;
  10. rozbudowę połączeń transgranicznych w celu wzrostu konkurencyjności na wewnętrznym i wspólnotowym rynku energii elektrycznej.
Śr., 13 Prn. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: