Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w rejestracji pojazdów

Do rozpatrzenia na najbliższym posiedzeniu Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska skierowany został projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach. Wprowadzane zmiany są przede wszystkim konsekwencją uchwalenia w dniu 22 maja 2009 roku ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta usuwała wskazaną wyrokiem ETS z 5 czerwca 2008 roku, sygn. C-170/07 niezgodność prawa polskiego z prawem europejskim polegającą na wprowadzeniu przed rejestracją w Polsce wymogu badania technicznego w stosunku do przywożonych pojazdów używanych zarejestrowanych uprzednio w innych państwach członkowskich.

 

 

Dalsze zmiany będące konsekwencją wskazanej nowelizacji to:

  • rozszerzenie klasyfikacji pojazdów na potrzeby ich rejestracji o pojazd wolnobieżny, ciągnik rolniczy i przyczepę, wchodzące w skład kolejki turystycznej;
  • dopuszczenie powtórnej rejestracji pojazdu wywiezionego z kraju lub zbytego za granicą.

Inne zmiany dotyczą w szczególności:

  • określono możliwość umieszczania w dowodzie rejestracyjnym, na wniosek właściciela pojazdu, adnotacji o spełnieniu przez pojazd określonego poziomu emisji spalin Euro;
  • określono postępowanie organów rejestrujących w przypadku gdy dowodem własności pojazdu załączonym do wniosku o rejestrację jest faktura VAT wystawiona w formie elektronicznej;
  • rozszerzono katalog adnotacji urzędowych dowodu rejestracyjnego o adnotację „Wtórnik karty pojazdu nr…”;
  • rozszerzono katalog rodzajów paliwa, których odnotowanie w karcie informacyjnej pojazdu w ramach jego rejestracji następuje za pomocą określonych kodów, o: wodór (H), biodiesel (BD), etanol (E85) i energię elektryczną (EE).

Wprowadzane zmiany są uzasadnione z punktu widzenia sprawności przeprowadzania rejestracji pojazdów.

Śr., 22 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: