Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Szkoła jeszcze radośniejsza?

Na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu w dn. 22 września rozpatrzone zostały powiązane ze sobą projekty:

  • uchwały zmieniającej uchwałę nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła”;
  • rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia.

Wprowadzane zmiany mają na celu usprawnienie realizacji rządowego programu „Radosna szkoła” i są efektem obserwacji funkcjonowania programu w pierwszym roku jego istnienia. Wprowadzane zmiany dotyczą w szczególności:

  • zliberalizowania wymogów wobec nawierzchni szkolnego placu zabaw poprzez dostosowanie jej wymogów do wysokości zamontowanych urządzeń w miejsce obligatoryjnego przyjęcia, iż nawierzchnia ta musi amortyzować upadek dziecka z wysokości 1,50 m;
  • dopuszczenia koloru zielonego na szkolnych placach zabaw znajdujących się na terenach objętych ochroną konserwatorską. Obecnie istniejące ograniczenie kolorystyczne do kolorów niebieskiego i pomarańczowego powodowało powszechnie negatywną opinię konserwatora zabytków;
  • doprecyzowano pojęcie wkładu własnego – mieszczą się tutaj koszty poniesione od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Umożliwi to płynną i sprawną realizację programu oraz wcześniejsze przygotowanie terenu pod szkolny plac zabaw, a także zorganizowanie miejsca zabaw tak, aby dzieci mogły z niego skorzystać jeszcze przed pełnym jego wyposażeniem;
  • zniesiono wymóg określania wysokości wkładu własnego rzeczowego;
  • dodano zapis umożliwiający udział w programie organom prowadzącym, które już raz otrzymały wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły, lecz z przyczyn od siebie niezależnych musiały z niego zrezygnować (dotyczy to w głównej mierze jednostek samorządu terytorialnego dotkniętych powodzią);
  • jednoznacznie przesądzono o obowiązku zawierania umów między wojewodą a organem prowadzącym szkołę;
  • umożliwienia wojewodzie przekazania zaoszczędzonych w ramach projektu kwot kolejnym szkołom z listy jeszcze przed końcowym terminem rozliczenia organów prowadzących szkoły realizujące program;
  • umożliwiono zgłaszanie przez organ prowadzący korekt złożonego wniosku polegających na zwiększeniu wartości zadania – pod warunkiem odpowiedniego zwiększenia wkładu własnego.

Zaproponowane zmiany powinny wpłynąć na efektywniejszą realizację programu „Radosna szkoła”.

Śr., 22 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: