Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ratownictwo medyczne na sygnale

W trybie obiegowym Komisji Wspólnej – z terminem do dn. 22 września – pozytywnie został zaopiniowany projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten jest reakcją na postulaty wpływające do Ministra Zdrowia od organizatorów i realizatorów świadczeń zdrowotnych w systemie PRM. Resort zdrowia zaakceptował propozycję ZPP dotyczącą udziału samorządów powiatowych w procesie opracowywania wojewódzkich planów działania systemu ratunkowego. Aktualnie samorządy terytorialne mają tylko obowiązek dostarczyć, na pisemne życzenie wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia tego planu. ZPP zaproponował aby, po zmianie ustawy, wojewoda miał obowiązek zaciągana opinii ta temat planu starosty lub prezydenta miasta na prawach powiatu. Równocześnie starosta powinien mieć prawo wydanie tej opinii w terminie 30 dni od dnia otrzymania planu. Taka regulacja pozwoli samorządom terytorialnym na aktywne uczestniczenie w stworzeniu jak najlepszego planu działania systemu, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki.

Nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym obejmuje także:

  • wprowadzenie definicji rejonu operacyjnego i obszaru działania;
  • uznanie wykonywania zadań dyspozytora medycznego za udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • przedłużenie okresu przejściowego w czasie którego możliwe jest czasowe odstępstwo od kwalifikacji członków zespołów ratownictwa medycznego;
  • zmniejszenie wymagań zawodowych lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego;
  • stworzenie możliwości uzyskania statusu lekarza systemu przez lekarzy po drugim roku specjalizacji w określonych dziedzinach;
  • ustalenie, iż wojewódzkie plany działania systemu opracowywane są na czas nieokreślony;
  • umożliwienie zawierania przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego długoletnich umów.

Zmiany te są oczekiwane przez środowiska samorządowe.

Śr., 22 Wrz. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: