Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Ustawa o finansach publicznych nie obroni przez roszczeniami w sprawie kart pojazdu

Ustawa o finansach publicznych nie obroni przez roszczeniami w sprawie kart pojazdu fotolia.pl

W ramach terytorialnego zróżnicowania rozstrzygnięć, w sprawach dotyczących zwrotu opłaty za wydane karty pojazdu, gdzieniegdzie pojawiła się linia orzecznicza oddalająca roszczenia cywilnoprawne dotyczące karty pojazdu, z powołaniem się na niewłaściwość drogi sądowej przed sądami powszechnymi (w związku z nową kwalifikacją opłat z tytułu wydania karty pojazdu, w świetle nowej ustawy o finansach publicznych). Linia ta jest już nieaktualna.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy zadał Sądowi Najwyższemu pytanie prawne treści: „Czy wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), która w art. 60 pkt 7, jako środki publiczne stanowiące niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym wymienia: "dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie innych ustaw", a w art. 67 do spraw dotyczących należności, o których mowa w art. 60, nieuregulowanych niniejszą ustawą przewiduje stosowanie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) i odpowiednio przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), spowodowało niedopuszczalność drogi sądowej w sprawach o zwrot nienależnie pobranych opłat za karty pojazdu na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310)?".

W podjętej w związku z tym pytaniem w dniu 6 czerwca 2012 roku uchwale (sygn. III CZP 24/12) Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalna jest droga sądowa w sprawach o zwrot nienależnych opłat za wydanie karty pojazdu, pobranych na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 137, poz. 1310) przed wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Motywy Sądu będzie można przeanalizować po publikacji uzasadnienia.

Wt., 26 Czrw. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski