Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jakie dokumenty ma przedłożyć osoba, która ponownie chce uzyskać uprawnienia diagnosty?

Jakie dokumenty ma przedłożyć osoba, która ponownie chce uzyskać uprawnienia diagnosty? fot.pixabay

Uprawnienia diagnosty zostały cofnięte i od tego czasu minęło już 5 lat. Jakie dokumenty ma przedłożyć osoba, która ponownie chce uzyskać uprawnienia diagnosty?

Odpowiedź: Ponowne wydanie uprawnienia polega na rozpatrzeniu wniosku strony z uwzględnieniem aktualnych na dzień złożenia tego wniosku przepisów regulujących kwestię wydawania diagnostom uprawnień.

Osoba chcąca ponownie uzyskać uprawnienia musi spełnić wszystkie przesłanki określone w ustawie i rozporządzeniu w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów, tj.:

  • posiadania odpowiedniego wykształcenia,
  • posiadania wymaganej praktyki,
  • odbycia wymaganego szkolenia,
  • zdania egzaminu.

Należy zatem przedłożyć dokumenty potwierdzające ww. warunki.

Z brzmienia art. 84 ust. 4 Prawa o ruchu drogowym jednoznacznie wynika, że w przypadku cofnięcia diagnoście uprawnienia do wykonywania badań technicznych, ponowne uprawnienie nie może być wydane wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

Przepis ten nie oznacza, że po cofnięciu diagnoście uprawnienia jest mu ono „zwracane”, lecz stanowi, że właściwy organ „wydaje ponowne uprawnienie”. To ponowne wydanie uprawnienia polega na rozpatrzeniu wniosku strony z uwzględnieniem aktualnych na dzień złożenia tego wniosku przepisów dot. nadawania uprawnień diagnostom. „Ponowne wydanie uprawnienia” to wydanie tego uprawnienia „po nowemu”, czyli zgodnie z aktualnymi przepisami.

Orzecznictwo sądowoadministracyjne wskazuje, że ponowne wydanie uprawnienia obliguje organ do weryfikacji załączonych do wniosku dokumentów, pod kątem spełnienia przez wnioskodawcę przesłanek do wydania tego uprawnienia na gruncie przepisów obowiązujących w dniu rozpatrywania wniosku (zob. wyrok WSA w Łodzi z 17.03.2016 r., sygn. akt III SA/Łd 1287/15, orzeczenia.nsa.gov.pl).

Śr., 19 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak