Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kontrola SKP – Czy należy sprawdzać umowy zawarte z diagnostami?

Kontrola SKP – Czy należy sprawdzać umowy zawarte z diagnostami? fotolia.pl

Czy podczas kontroli stacji kontroli pojazdów należy sprawdzać umowy zawarte z diagnostami, czy wystarczające jest oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego SKP?

Odpowiedź:

Po pierwsze należy wskazać na obowiązek starosty (jako organu kontroli) do weryfikowania, czy przedsiębiorca prowadzący SKP spełnia określone prawem wymagania do prowadzenia takiej działalności.

Zgodnie z art. 83b ust. 1 Prawa o ruchu drogowym (prd), nadzór nad stacjami kontroli pojazdów sprawuje starosta. Z kolei w ramach wykonywanego nadzoru (art. 83b ust. 2 pkt 1 prd) starosta co najmniej raz w roku przeprowadza kontrolę stacji kontroli pojazdów w zakresie:

  1. zgodności z wymaganiami, o których mowa w art. 83 ust. 3,
  2. prawidłowości wykonywania badań technicznych pojazdów,
  3. prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji.

Co to oznacza? Otóż ustawa wyraźnie wskazuje na obowiązki starosty jako organu kontroli, tj. że w jej trakcie istnieje obowiązek zweryfikowania czy przedsiębiorca spełnia warunki wymagane dla prowadzenia SKP, a tym czy zatrudnia uprawnionych diagnostów.

Bez znaczenia pozostaje okoliczność, że w momencie składania wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorca podaje jedynie imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień (art. 83a ust. 3 pkt 6 prd).

Wraz z wnioskiem przedsiębiorca składa również oświadczenie, że (art. 83a ust. 4 pkt 1 i 2 prd):

  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
  • znane mu są i spełnia warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

Zwracam również uwagę na obowiązek przedsiębiorcy prowadzącego SKP, określony w art. 43 ust. 6 Prawa przedsiębiorców, zgodnie z którym przedsiębiorca przechowuje wszystkie dokumenty niezbędne do wykazania spełniania warunków wymaganych prawem do wykonywania działalności regulowanej.

Śr., 22 Mj. 2024 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak