Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy można wydać dodatkową tablicę rejestracyjną do naczepy? Wyrok WSA

Czy można wydać dodatkową tablicę rejestracyjną do naczepy? Wyrok WSA fotolia.pl

Czy dodatkową tablicę rejestracyjną można zamontować wyłącznie na pojeździe samochodowym? Czy naczepa stanowi pojazd samochodowy? Takie zagadnienia wyjaśnił WSA w Bydgoszczy w niedawnym wyroku.

Starosta odmawia

Starosta odmówił skarżącej wydania dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną pojazdu. Organ ustalił, że wskazany we wniosku numer rejestracyjny pojazdu dotyczy naczepy ciężarowej i wydał decyzję negatywną. Uzasadniając swoje stanowisko starosta wyjaśnił, że dodatkową tablicę rejestracyjną, zgodnie z brzmieniem art. 73 ust. 1b Prawa o ruchu drogowym (prd) oraz definicją pojazdu samochodowego zawartą w art. 2 pkt 33 tej ustawy, można wydać tylko do pojazdu samochodowego, a nie do naczepy.

WSA: starosta dokonał błędnej wykładni

Argumentacja organu wzbudziła zastrzeżenia sądu, który zauważył, że Prawo o ruchu drogowym definiuje zarówno pojazd samochodowy oraz naczepę, jednakże wprowadza też ogólną definicję pojazdu (art. 2 pkt 31 prd), a w dalszych regulacjach wprowadza dopiero podział pojazdów na różne kategorie w zależności od przyjętego kryterium.

I tak, zgodnie z art. 2 pkt 31 prd, przez pojazd rozumie się środek transportu przeznaczony do poruszania się po drodze oraz maszynę lub urządzenie do tego przystosowane, z wyjątkiem urządzenia wspomagającego ruch. W dalszych przepisach ustawy zdefiniowane są m.in.: pojazd silnikowy (art. 2 pkt 32 prd), pojazd samochodowy (art. 2 pkt 33 prd), pojazd członowy (art. 2 pkt 35 prd), przyczepa (art. 2 pkt 50 prd), naczepa (art. 2 pkt 52 prd).

Jak wskazał WSA, posłużenie się w art. 73 ust. 1b prd określeniem „pojazd samochodowy” oznacza, że przepis ten dotyczy pojazdów innych niż pojazdy wolnobieżne, do których zalicza się np. maszyny rolnicze i budowlane, które z uwagi na konstrukcyjne przeznaczenie nie są dostosowane do ich wyposażania w bagażnik.

Sąd uznał, że zwykła, logiczno-językowa wykładnia przepisu art. 73 ust. 1b prd nie pozostawia wątpliwości, że przepis ten odnosi się co najmniej do dwóch kategorii pojęciowych, tj.:

  • pojazdu silnikowego, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h oraz
  • zespołu pojazdów składającego się z pojazdu samochodowego i naczepy, czy też ciągnika samochodowego w postaci ciągnika siodłowego i naczepy.

Każdy ciągnik samochodowy, w tym ciągnik siodłowy jest pojazdem samochodowym w rozumieniu art. 2 pkt 33 prd. Oczywistym jest, że bez ciągnika siodłowego (czyli bez pojazdu samochodowego), mając na względnie definicję naczepy (czyli pojazdu bez silnika), poruszanie się takiego pojazdu nie jest możliwe. Naczepy są użytkowane w zespole pojazdów, nie mogą samodzielnie poruszać się po drodze, a konstrukcyjnie są przystosowane do łączenia z innym pojazdem.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 06.03.2024 r., sygn. akt II SA/Bd 1323/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 15 Mj. 2024 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Jan
+7 # Jan 2024-05-16 18:44
Poziom sądów w Polsce to jest nieporozumienie ...
| | |