Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy powiat może zaskarżyć własną czynność do WSA?

Czy powiat może zaskarżyć własną czynność do WSA? fotolia.pl

Legitymacji skargowej nie mają organy administracji publicznej, które orzekały w sprawie i to niezależnie w której instancji – tak uzasadnił swoje stanowisko WSA w Łodzi, odrzucając skargę jednego z powiatów, który… zaskarżył własną czynność.

Powiat skarży własną czynność

Powiat wniósł do sądu administracyjnego skargę na własną czynność polegającą na wydaniu Karty Kwalifikacji Kierowcy (KKK) osobie fizycznej, wnosząc o jej uchylenie w całości. Organ uzasadnił, że w wyniku weryfikacji dokumentacji oraz po uzyskaniu wyjaśnień z Ministerstwa Infrastruktury ustalono, że działania podjęte przez powiat były nieprawidłowe. Wskazano również, że organ nie posiada innej technicznej możliwości wycofania z obrotu KKK z wyjątkiem jej uchylenia jako innego aktu administracyjnego przez sąd.

Orzekanie wyłącza możliwość zaskarżenia

Przyznanie organowi jednostki samorządu terytorialnego właściwości do orzekania w sprawie indywidualnej w formie decyzji administracyjnej, postanowienia czy też podjęcia czynności z zakresu administracji publicznej dotyczącej sfery praw lub obowiązków obywatela wyłącza możliwość dochodzenia przez ten organ ochrony w trybie postępowania sądowoadministracyjnego – wywiódł WSA.

Sąd nadto uznał, że w takiej sytuacji JST nie ma legitymacji procesowej strony w tym postępowaniu, nie jest również podmiotem uprawnionym do zaskarżania do sądu administracyjnego wydanych decyzji, postanowień czy podjętych czynności administracyjnych.

Zgodnie z art. 32 ppsa stronami w postępowaniu przed sądem administracyjnym są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Dopuszczenie do złożenia przez organ skargi do sądu doprowadziłoby do sytuacji, w której stroną postępowania sądowego z przeciwstawnej pozycji, byłby ten sam organ administracji publicznej, orzekający w sprawie.

WSA przypomniał, że w orzecznictwie sądowym, jak też w doktrynie nie budzi wątpliwości, że przymiotu strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym nie ma organ, który wydał zaskarżony akt w pierwszej instancji.

W konsekwencji powiat domagający się unieważnienia KKK, którą sam wydał nie ma legitymacji do wniesienia skargi na dokonaną przez siebie czynność z zakresu administracji publicznej. Oznacza to, że skarga jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 16.04.2024 r., sygn. akt III SA/Łd 202/24, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Śr., 24 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak