Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kolejne kwietniowe posiedzenie

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST – kolejne kwietniowe posiedzenie fotolia.pl

Już drugi raz w tym miesiącu obradował Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu KWRiST. Co opiniowano i o czym debatowano na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2024 r.? Zapraszamy do lektury.

Opiniowane projekty

Pod opiniowanie Zespołu poddano 4 projekty aktów prawnych, tj.:

  1. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (UA8) – Zespół nie wydał opinii i przełożył procedowanie projektu na majowe posiedzenie,
  2. projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa oraz niektórych innych ustaw (UA7) – w tym przypadku odstąpiono od opiniowania, a opinia ma zostać wydana na posiedzeniu plenarnym KWRiST w dniu 23.04.2024 r.,
  3. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń – opinia pozytywna,
  4. projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie oceny ryzyka wystąpienia wypadków i dotkliwości ich skutków oraz kategorii bezpieczeństwa ruchu drogowego – opinia pozytywna.

Sprawy różne – co z Polskim Ładem?

Jednym z punktów spraw różnych był wniosek Związku Miast Polskich o przedstawienie informacji dotyczących prac komisji rozpatrującej wnioski do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Przedstawiciel KPRM wskazał, że komisja pracuje na bieżąco. Prócz wniosków o zmianę zakresu inwestycji musi się ona zapoznać z pierwotnymi wnioskami. Wymagany jest na to odpowiedni czas, bowiem ilość złożonych wniosków jest duża.

W efekcie ustalono, że omawiany problem ma zostać poruszony podczas obrad plenarnych KWRiST w dniu 23 kwietnia 2024 r.

Sprawy różne – problematyczny art. 73aa Prawa o ruchu drogowym. Interwencja ZPP

Drugi z punktów spraw różnych dotyczył wniosku Związku Powiatów Polskich o dyskusję dotyczącą obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdu zgodnie z art. 73aa ustawy – Prawa o ruchu drogowym (prd) w kontekście wymierzania kar pieniężnych w przypadku zbycia pojazdu przed upływem terminu na złożenie wniosku o jego rejestrację.

Gwoli wyjaśnienia, wskazany powyżej przepis został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Ustawa ta, w miejsce dotychczasowego obowiązku zgłaszania nabycia pojazdu wprowadziła generalny obowiązek złożenia wniosku o rejestrację nabytych pojazdów.

Polega on na tym, że każdy właściciel pojazdu ma obowiązek złożenia wniosku o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia m.in. nabycia pojazdu na terytorium Polski.

Dla starostów (jako organów rejestrujących) praktyczny problem pojawia się w sytuacji, kiedy właściciel pojazdu dokona jego zbycia przed upływem terminu do złożenia wniosku o rejestrację.

Co tym bardziej istotne, żaden przepis prawa nie zabrania zbycia pojazdu przed złożeniem wniosku o jego rejestrację. W praktyce taka czynność uniemożliwia jednak złożenie wniosku o rejestrację, bowiem do jego złożenia uprawniony jest wyłącznie aktualny właściciel pojazdu. Oznacza to, że obowiązek ten staje się niemożliwy do zrealizowania, jednak istnieje on w dalszym ciągu.

Przedstawiony przez ZPP problem powoduje również wątpliwości związane z nakładaniem kar pieniężnych za naruszenie obowiązku złożenia wniosku o rejestrację. Mając na uwadze dotychczasową praktykę orzeczniczą organów II instancji i sądów administracyjnych, nakładanie kar może okazać się nieskuteczne.

W tak scharakteryzowanym stanie, przedstawiciel ZPP omówił przedmiotowy problem z prośbą o zajęcie stanowiska przez Ministerstwo Infrastruktury i udzielenie odpowiedzi również na piśmie. Delegat Związku podniósł również, że istnieje pilna potrzeba zmian legislacyjnych w ww. zakresie, bowiem na ewentualną wykładnię sądów administracyjnych trzeba będzie poczekać kilka lat.

Przedstawiciele resortu przyznali, że problem znają i potrzebują czasu, aby przeanalizować jaka jest praktyka stosowania przepisów. Analiza ma zostać dokonana w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ministerstwo nie wykluczyło zaproponowania zmian legislacyjnych.

Z treścią wniosku Związku Powiatów Polskich można zapoznać się tutaj 

Czw., 18 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak