Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy mieszkańcy mogą zaskarżyć uchwałę o przebiegu dróg gminnych? WSA wyjaśnia

Czy mieszkańcy mogą zaskarżyć uchwałę o przebiegu dróg gminnych? WSA wyjaśnia fotolia.pl

Skarżący mieliby legitymację do zaskarżenia uchwały, gdy uchwała ta ingerowała w ich własność – a ściśle biorąc, gdyby ustalała przebieg drogi gminnej choćby po jednej działce, do której mają oni tytuł prawny – wywiódł niedawno WSA w Krakowie.

Mieszkańcy skarżą

Mieszkańcy gminy zaskarżyli do WSA uchwałę rady gminy w sprawie uchwalenia przebiegu dróg gminnych. Skarżący zarzucili, że do kategorii dróg publicznych zaliczono działki niebędące własnością gminy w dacie podjęcia uchwały.

Sąd administracyjny skargę odrzucił, bowiem…

Skarżący nie mieli interesu prawnego w zakwestionowaniu uchwały

WSA w pierwszej kolejności wskazał, że zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, legitymację do wniesienia skargi na uchwałę rady gminy ma „każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą”.

Uchwała dotycząca ustalenia przebiegu dróg jest uchwałą z zakresu administracji publicznej, aktem prawa miejscowego więc potencjalnie może być przedmiotem skargi. Jednakże w wyniku dokonania weryfikacji, WSA stwierdził, że mieszkańcy nie mieli legitymacji do zaskarżenia uchwały.

Dlaczego?

Po pierwsze, osoba wnosząca skargę musi wykazać, że istnieje związek pomiędzy jej prawnie gwarantowaną sytuacją a zaskarżoną uchwałą.

Po drugie, postanowienia uchwały naruszają interes prawy wówczas, gdy tym aktem zostaje odebrane lub ograniczone jakieś prawo skarżącego wynikające z przepisów prawa materialnego, względnie zostanie nałożony na niego nowy obowiązek lub też zmieniony obowiązek dotychczas na nim ciążący.

Po trzecie, skarżący mieszkańcy nie legitymują się tytułem prawnym do żadnej z działek składających się na drogę gminną. Legitymacja do zaskarżenia uchwały przysługiwałaby im, gdyby uchwała ingerowała w ich własność. A tak by było w sytuacji, gdyby przebieg drogi został ustalony choćby po jednej działce, do której skarżący mają tytuł prawny.

W rezultacie WSA uznał brak naruszenia interesu prawnego i tym samym brak legitymacji skargowej skarżących mieszkańców.

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 19.12.2023 r., sygn. akt III SA/Kr 744/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pt., 26 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak