Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo: cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest decyzją związaną

Orzecznictwo: cofnięcie uprawnień do kierowania pojazdami jest decyzją związaną fotolia.pl

Decyzja starosty o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami jest decyzją związaną. Organ nie ma tu możliwości swobody decyzyjnej, spełnienie przesłanek powoduje obowiązek wydania rozstrzygnięcia. W niedawno wydanym wyroku podkreślił to Naczelny Sąd Administracyjny.

W orzeczeniu zapadłym 12 stycznia 2024 r. (sygn. akt II GSK 381/23) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do zarzutów skarżącego kierowcy, któremu cofnięto uprawnienia, że organ nie jest bezwzględnie zobowiązany do cofnięcia uprawnień w związku ze stwierdzeniem przez uprawnionego lekarza przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi, gdy badany przedłożył organowi dokumenty mające potwierdzać brak jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego.

Sąd ustalił, że wydane na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami orzeczenie lekarskie, na które został w skutek incydentu ze swoim udziałem skierowany skarżący, uzyskało walor ostateczności i to ono stanowiło podstawę wydania zaskarżonej decyzji.

Tymczasem, zgodnie z art. 103 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy o kierujących pojazdami, starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadku stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem.

„Wobec treści przywołanego przepisu prawa określającego treść kompetencji, o której w nim mowa, formę jej realizacji oraz faktyczną podstawę podejmowanego rozstrzygnięcia, za uzasadniony trzeba uznać wniosek - zwłaszcza gdy uwzględnić w tej mierze konwencję językową, którą operuje ustawodawca - że decyzja administracyjna o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami ma charakter decyzji związanej, a to wobec jasno i wyraźnie określonych przesłanek jej podjęcia.” – podkreślił NSA.

Sąd podkreślił przy tym, że kluczowe są badania przeprowadzone w trybie ustawy o kierujących pojazdami, a nie jakiekolwiek badania, nawet po dacie wystawienia stosownego orzeczenia lekarskiego (które można ponowić na wniosek badanego, czego skarżący nie uczynił). Wobec tego, organ nie miał innej możliwości niż zastosować przepis o cofnięciu uprawnień na wskazane kategorie pojazdów.

Pt., 19 St. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Adrian Pokrywczyński