Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: Zatwierdzenie organizacji ruchu nie może być bezrefleksyjne

WSA: Zatwierdzenie organizacji ruchu nie może być bezrefleksyjne fotolia.pl

Nie można zaakceptować automatyzmu działania starosty, który zatwierdził projekt, bo zarządca drogi podjął decyzję o zmianie organizacji ruchu i nie stwierdził zagrożenia w ruchu – orzekł niedawno WSA w Olsztynie, stwierdzając nieważność zatwierdzenia zmiany organizacji ruchu.

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zmiany organizacji ruchu z powodu jej sprzeczności z prawem i dobrem ogólnospołecznym. Podniósł, że zmiana ta uniemożliwia mu swobodne korzystanie z mieszkania, nie da się dojechać pod dom, nie można dowieźć opału itp.

Sąd uchylił akt starosty zatwierdzający zmianę organizacji ruchu przyjmując, że ani zarządca drogi występujący z projektem zmiany, ani starosta zatwierdzający projekt nie rozważali zgodności tych zmian z potrzebami społeczności lokalnej.

Zdaniem WSA starosta powinien wykazać się należytą argumentacją, że rozważył wszystkie przesłanki warunkujące zatwierdzenie organizacji ruchu, w tym uwzględnił przy tej zmianie potrzeby społeczności lokalnej.

Zatem zarządca drogi występując o zatwierdzenie zmiany organizacji ruchu powinien wykazać jakie względy społeczne przemawiały za przyjęciem projektowanego rozwiązania, kosztem innych właścicieli nieruchomości położonych przy zamkniętym odcinku drogi. Starosta zaś powinien okoliczności te ocenić i wypowiedzieć się dlaczego stanowisko zarządcy drogi zasługiwało na uwzględnienie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 17.10.2023 r., sygn. akt II SA/Ol 474/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Śr., 8 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak