Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Jak ustalić ramy czasowe cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami? WSA wyjaśnia

Jak ustalić ramy czasowe cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami? WSA wyjaśnia fotolia.pl

Wyrokiem sądu karnego orzeczono wobec kierowcy środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku, przy czym na poczet orzeczonego zakazu zaliczono okres zatrzymania prawa jazdy od 4 października 2022 r.

Starosta w drodze decyzji cofnął kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdami kat. B od 4 października 2022 r. do 3 października 2023 r.

Skargę do WSA wniósł prokurator rejonowy, który zarzucił, że datą końcową cofnięcia uprawnień powinien być 4 października 2023 r., bowiem błąd w wyliczeniu przez organy administracyjne daty końcowej polega na tym, że jako pierwszy dzień organy te liczą 04.10.2022 r. (jest to termin zerowy), zamiast prawidłowo kolejny dzień, czyli 05.10.2022 r.

Kto ma rację?

Rozpoznając sprawę WSA uwzględnił skargę prokuratora i to jemu przyznał rację.

W ocenie sądu zdefiniowany w art. 184 kodeksu karnego wykonawczego (kkw) zwrot: „(…) sąd podaje na podstawie treści wyroku datę początkową, od której należy liczyć okres wykonywania tego środka”, jednoznacznie dowodzi, że środek karny w rozmiarze orzeczonym przez sąd – którego czasokres jest obliczany zgodnie z regułą z art. 12c kkw, tj. rozpoczyna się od daty początkowej, a zatem z jej pominięciem, czyli od dnia następnego.

W rozpoznawanej przez WSA sprawie był to 05.10.2022 r., a nie jak błędnie przyjęły organy – 04.10.2022 r. Dzienna data początkowa środka karnego nie jest uwzględniana w procesie obliczania czasu trwania zakazu środka karnego. W istocie rzeczy art. 184 kkw w zakresie identyfikacji daty początkowej obliczania czasu trwania zakazu (środka karnego) jest równoważny z zasadą normowaną w art. 123 kpk i art. 57 kpa, stanowiącymi, że jeżeli termin jest oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach, koniec terminu przypada na ten dzień tygodnia lub miesiąca, który nazwą odpowiada początkowi terminu.

Uregulowanie to jest konsekwencją przyjęcia – niedoznającej wyjątku i jasnej w swej wymowie zasady, że jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło.

W konsekwencji uprawnienia kierowcy do kierowania pojazdami kat. B powinny być cofnięte do 04.10.2023 r., a nie do 03.10.2023 r. jak orzekły organy administracyjne.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 18.10.2023 r., sygn. akt II SA/Ol 674/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Pon., 30 Prn. 2023 1 Komentarz Dodane przez: Przemysław Matysiak

Komentarze

Grzegorz
+3 # Grzegorz 2023-10-31 08:10
I SA/Ol 266/23 - Wyrok WSA w Olsztynie
"W niniejszej sprawie wiadomym jest, że prawo jazdy zatrzymano kierowcy 15 lutego 2022 r. o godzinie 20:40 i sąd karny w wyroku zaliczył na poczet orzeczonego środka karnego zatrzymanie prawa jazdy od dnia 15 lutego 2022 r. Następnie przesyłając organowi I instancji wydany wyrok, w piśmie przewodnim wskazał wyraźnie, że data początkowa zakazu biegnie od dnia zatrzymania prawa jazdy, tj. od dnia 15 lutego 2022 r. Tym samym prawidłowo przyjęto, że kara biegnie od 15 lutego 2022 r. włącznie, a nie dopiero od 16 lutego 2022 r., jak uważa skarżący. Pierwszy dzień kary to 15 a nie 16 lutego".
| | |