Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy gmina może ponosić koszty bieżącego utrzymania drogi, której nie ma ewidencji środków trwałych? RIO wyjaśnia

Czy gmina może ponosić koszty bieżącego utrzymania drogi, której nie ma ewidencji środków trwałych? RIO wyjaśnia fotolia.pl

W ramach „kaskadowego przekazywania dróg” rada powiatu uchwałą pozbawiła odcinek drogi powiatowej kategorii drogi powiatowej przez co odcinek ten został zaliczony do kategorii dróg gminnych. Do dnia dzisiejszego wójt nie otrzymał protokołu przekazania środka trwałego i nie zostały okazane działki geodezyjne. Czy na podstawie samej uchwały zarządcą drogi staje się wójt i czy na tej podstawie może wydatkować środki z budżetu gminy na bieżące utrzymanie tej drogi?

W związku z wątpliwościami wójta swoje stanowisko w sprawie wyraziła RIO w Białymstoku, która stwierdziła, że w ramach „kaskadowego przekazywania dróg” na mocy uchwały rady powiatu doszło z mocy prawa do przejścia na rzecz gminy prawa własności odcinków drogi powiatowej, co wiąże się z przeniesieniem zadania publicznego i związanych z nim obowiązków.

Wynika to wprost z art. 10 ust. 5c w zw. z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych. Oznacza to, że zarządcą wskazanych dróg stał się wójt i to na nim ciąży obowiązek bieżącego utrzymania tych dróg.

Zdaniem Izby odróżnić należy ewidencyjne przekazanie gminie działek (środków trwałych) w rozumieniu przepisów o rachunkowości od wynikających z ustawy o drogach publicznych obowiązków zarządcy drogi. Obowiązki te spoczywają na wójcie gminy od czasu wejścia w życie stosownej uchwały rady powiatu.

Wyjaśnienie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z 29.08.2023 r., znak: RIO.II.025-37/23

Źródło: bip-api.bialystok.rio.gov.pl 

Czw., 31 Sp. 2023 0 Komentarzy
Przemysław Matysiak
Redaktor Przemysław Matysiak