Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. „Papierowy” projekt organizacji ruchu a żądanie udostępnienia wersji elektronicznej

Z wokandy. „Papierowy” projekt organizacji ruchu a żądanie udostępnienia wersji elektronicznej fotolia.pl

Wnioskodawca określa w jaki sposób i w jakiej formie chce otrzymać projekt organizacji ruchu w drodze dostępu do informacji publicznej. Organ zobowiązany nie może odmówić udostępnienia informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku, jeżeli dysponuje środkami technicznymi umożliwiającymi udostępnienie informacji w żądanej formie i żądany sposób – orzekł niedawno WSA w Poznaniu.

Czego dotyczył wniosek?

Strona za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP złożyła do starosty wniosek o przesłanie elektronicznej wersji projektu organizacji ruchu dla drogi powiatowej.

W odpowiedzi przesłanej pocztą tradycyjną, starosta poinformował wnioskodawcę, że ww. projekt jest sporządzony wyłącznie w formie papierowej.

Strona wniosła do WSA skargę na bezczynność starosty i zobowiązanie go do załatwienia wniosku i udostępnienia projektu organizacji ruchu w formie elektronicznej.

Co na to sąd?

WSA stwierdził, że starosta dopuścił się bezczynności i zobowiązał go do załatwienia podania skarżącego. Zdaniem sądu wnioskodawca miał prawo do złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Z kolei starosta – jako zarządca ruchu na drogach powiatowych – jest podmiotem zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej.

Bezsporne jest również to, że projekt organizacji ruchu stanowi informację publiczną, bowiem zawiera dane publiczne, których dysponentem jest organ administracji publicznej pełniący obowiązki zarządzającego ruchem na drodze publicznej.

Jak powinien był postąpić starosta?

Odpowiedź udzielona wnioskodawcy, nie dość, że została doręczona pocztą tradycyjną, a nie drogą elektroniczną, to również nie odpowiadała wymogom wynikającym z art. 14 ustawy o dostępie do informacji publicznej (udip). Okoliczności te doprowadziły do bezczynności starosty.

We wskazanej odpowiedzi organ wyjaśnił jedynie, że nie posiada wersji elektronicznej żądanej organizacji ruchu, bowiem jest ona sporządzona wyłącznie w formie papierowej.

Starosta nie pouczył wnioskodawcy o treści art. 14 ust. 2 udip, tj. że ma on określony w ustawie czas na złożenie wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w tym powiadomieniu, a jego upływ przy jednoczesnym milczeniu wnioskodawcy, spowoduje wydanie decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania. Omawiane zaniechanie starosty skutkowało tym, że wnioskodawca nie został prawidłowo pouczony o możliwości realizacji żądania.

Co więcej, w art. 14 ust. 1 udip mowa jest o tym, że udostępnienie informacji w inny sposób niż wskazany we wniosku jest możliwe tylko wtedy, jeżeli podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej nie posiada środków technicznych umożliwiających udostępnienie informacji w formie wskazanej we wniosku.

WSA jednoznacznie uznał, że w odpowiedzi starosta powinien wyjaśnić, dlaczego projekt organizacji ruchu sporządzony w formie papierowej nie może zostać przetworzony do postaci elektronicznej.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 10.02.2023 r., sygn. II SAB/Po 184/22, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Pt., 10 Mrz. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak