Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Z wokandy. Wymiana rosyjskiego prawa jazdy na jego polski odpowiednik

Z wokandy. Wymiana rosyjskiego prawa jazdy na jego polski odpowiednik fotolia.pl

NSA: Zastąpienie zagranicznego prawa jazdy krajowym powinno polegać na odzwierciedleniu pierwotnych uprawnień do prowadzenia pojazdów w krajowym dokumencie. Dopiero niemożliwość przeniesienia określonego zakresu uprawnień, np. ze względu na nieznane w prawie krajowym uprawnienia bądź ich ograniczenia uzasadniać może odmowę wymiany dokumentu na krajowy.

Sąd rozpoznawał – jak się okazało – nieoczywistą sprawę, w której wnioskodawczyni wystąpiła o wymianę rosyjskiego prawa jazdy na jego polski odpowiednik.

W stanie faktycznym skarżąca legitymowała się rosyjskim prawem jazdy kat. B, B1 opatrzonej zastrzeżeniem AS wykluczającym możliwość kierowania motorowerami i lekkimi czterokołowcami oraz kategorii M nieznanej prawu polskiemu, która zgodnie z jej oświadczeniem uprawniała ją do kierowania motorowerami i lekkimi czterokołowcami. Odmowa wymiany prawa jazdy została uzasadniona przez prezydenta miasta i SKO faktem wprowadzenia w ramach kategorii B1 prawa jazdy skarżącej ograniczenia nieznanego prawu polskiemu, które uniemożliwiało wydanie jej polskie odpowiednika posiadanego prawa jazdy.

Ustalenie, czy zakres uprawnień określonych dla kat. B, B1, M prawa rosyjskiego jest równoznaczny z uprawnieniami określonymi w ustawie o kierujących pojazdami dla kategorii B i B1 wymagało wystąpienia do organu rosyjskiego o udzielenie informacji dotyczących zakresu uprawnień wynikających z kat. M rosyjskiego prawa jazdy.

Dopiero gdyby informacja organu rosyjskiego potwierdziła, że zakres uprawnień ww. kategorii jest tożsamy z zakresem przewidzianym wg prawa polskiego, to zasadnym jest uwzględnienie wniosku strony o wydanie prawa jazdy odpowiednich kategorii w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami.

Zatem, wymiana zagranicznego prawa jazdy na krajowe nie polega wyłącznie na wydaniu nowego prawa jazdy o kategoriach analogicznych do pierwotnego. Oznacza to, że przeniesieniu w ramach prawa jazdy nie podlegają poszczególne kategorie na zasadzie „jedna do jednego”.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19.10.2022 r., sygn. I OSK 1407/19, orzeczenie prawomocne

Źródło: CBOSA

Pt., 11 Lst. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak