Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Komisja Infrastruktury o poselskim projekcie zmian w prawie o ruchu drogowym

Komisja Infrastruktury o poselskim projekcie zmian w prawie o ruchu drogowym fotolia.pl

25 października br. sejmowa Komisja Infrastruktury zajmowała się pierwszym czytaniem poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 2667).

Przypomnieć należy, że omawiana nowelizacja dotyczy wprowadzenia przepisów umożliwiających przekazywanie z budżetu województwa dotacji celowych albo podmiotowych dla Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, a także ceduje na sejmiki województw kompetencje w zakresie uchwalenia warunków wynagradzania egzaminatorów oraz wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Reprezentujący resort infrastruktury minister Rafał Weber wskazał, że stanowisko MI dotyczące projektu jest pozytywne.

W toku dyskusji poseł Mirosław Suchoń zarzucił ministerstwu, że nie reaguje na wyzwania związane ze wzrostem cen. WORD-y działają w coraz trudniejszych warunkach, a samorządy wojewódzkie będą musiały finansować ich działalność. Zdaniem posła Suchonia procedowany projekt to w istocie przerzucenie odpowiedzialności na samorządy i złożył wniosek o jego odrzucenie.

Minister Weber zripostował, że MI spotkało się z prośbą marszałków województw, aby dać im możliwość dotowania WORD-ów. Ustawa nie nakłada takiego obowiązku, ale daje możliwość dotowania.

Poseł Krystyna Sibińska wskazała, że nie jest rolą samorządów ustalanie i regulowanie spraw, które powinny być jednakowe dla wszystkich obywateli.

Głos zabrali również przedstawiciele Związku Województw RP, którzy wyrazili negatywną opinię na temat projektu ustawy. Dodali nadto, że nie jest znane żadne publiczne stanowisko środowiska egzaminatorów, które by ten projekt popierało.

W efekcie projekt uzyskał pozytywną opinię komisji (16 głosów „za”, 4 „przeciw”, 7 „wstrzymujących się”) i trafi do Sejmu. Na sprawozdawcę wyznaczono posła Tadeusza Chrzana.

W posiedzeniu komisji brali udział przedstawiciele Związku Powiatów Polskich.

Z treścią projektu i z przebiegiem procesu legislacyjnego można zapoznać się tutaj.

Retransmisję posiedzenia komisji można obejrzeć tutaj.

Pt., 28 Prn. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak