Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Reklama na samochodzie, czy samochód z reklamą? Ciekawe orzeczenie dotyczące zajęcia pasa drogowego

Reklama na samochodzie, czy samochód z reklamą? Ciekawe orzeczenie dotyczące zajęcia pasa drogowego fotolia.pl

Pojazd samochodowy nie stanowi samoistnej tablicy reklamowej – co jest oczywiste – nie dowodzi jednak tego, że nie jest, czy też, że nie może być on innym nośnikiem informacji wizualnej, w rozumieniu art. 4 pkt 23 ustawy o drogach publicznych. Tak wynika z wyroku NSA z 25 maja 2022 r. sygn. I GSK 134/19.

W omawianej sprawie na przedsiębiorcę została nałożona kara za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia. Ustalono, że skarżący przez przeszło miesiąc zajmował pas drogowy (drogi powiatowej) poprzez umieszczenie w nim reklamy (ze strzałkami kierującymi w miejsce prowadzenia działalności, tj. do podziemnego przejścia) umieszczonej na karoserii zaparkowanego oraz nieprzemieszczanego z tego miejsca w tym czasie i należącego do strony skarżącej samochodu (co było odpowiednio wykazane w zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym). Sądy orzekające w sprawie przyznały rację organom.

NSA zwrócił uwagę, że postój pojazdu nie wyłącza możliwości kwalifikowania tego postoju, jako zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi przez umieszczenie w nim reklamy, jeżeli pojazd ten służy realizacji funkcji nośnika reklamy, która jest wiodąca, a jego postój – tak jak w rozpatrywanej sprawie – nie stanowiąc korzystania z drogi zgodnie z przeznaczeniem, jest wykorzystywany – jako pretekst – dla potrzeb realizacji funkcji nośnika reklamy.

Należy jednak zaznaczyć, że każdą tego typu sprawę trzeba analizować z uwzględnieniem indywidualnych okoliczności. W innym wyroku NSA wskazał bowiem, że przepisy prawa nie wyłączają - co do zasady - możliwości wykorzystywania pasa drogowego do parkowania pojazdów. Odróżnić należy zatem zaparkowanie pojazdu, na którym znajduje się reklama, od zajęcia pasa drogowego - przez umieszczenie w pasie drogowym reklamy. Tak więc nie każde zaparkowanie pojazdu - mimo że znajdują się na nim reklamy - wymaga uprzedniego uzyskania zezwolenia zarządcy drogi. Nie można bowiem zaaprobować takiego rozumienia art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, że każde zaparkowanie pojazdu - nawet jeśli znajdują się na nim reklamy - stanowi umieszczenie reklamy w pasie drogowym, wymagające każdorazowo zgody zarządcy drogi (wyrok NSA z 19 października 2021 r. sygn. II GSK 587/21).

Oba orzeczenia dostępne są w Centralne Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

 

Pt., 8 Lp. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel