Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zdjęcie z fotoradaru a przekroczenie prędkości o 50 km/h

Zdjęcie z fotoradaru a przekroczenie prędkości o 50 km/h fotolia.pl

W sprawie o zatrzymanie prawa jazdy z powodu przekroczenia 50 km/h w terenie zabudowanym w sytuacji prowadzenia postępowania w oparciu o zdjęcie z fotoradaru oprócz wskazania popełnienia wykroczenia należy wyjaśnić okoliczności odnoszące się do wskazania konkretnego kierującego. Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 12 kwietnia 2022 r. sygn. III SA/Łd 73/22.

W rozpatrywanej sprawie skarżący wskazywał, że pojazd, którym przekroczono prędkość należał do spółki. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (dalej GITD) wniósł o wskazanie osoby, która kierowała tym pojazdem. Zdjęcie dostarczone wraz z pismem było nieczytelne i nie pozwalało na jednoznaczną identyfikację osoby prowadzącej pojazd. Skarżący podniósł, iż do spółki należy flota pojazdów, którą on zarządza w ramach swoich obowiązków służbowych. Spółka nie prowadzi ewidencji godzinowej, w której wskazane byłoby w jakim czasie, który z pracowników korzysta z danego pojazdu. Wynika to przede wszystkim z faktu, iż ze względu na charakter działalności prowadzonej przez spółkę, zajmującą się handlem odzieżą i obuwiem sportowym, samochody te podlegają ciągłej eksploatacji przez pracowników, ze względu na konieczność ciągłego przemieszczania się pomiędzy miejscami sprzedaży przez spółkę towarów (głównie galerie handlowe), jak również zawierania nowych umów z kontrahentami. W związku z częstotliwością eksploatacji pojazdów, są one ogólnie dostępne dla pracowników. Skarżący podjął starania mające na celu uzyskanie od organu nagrania bądź bardziej wyraźnego zdjęcia pozwalającego na identyfikację osoby prowadzącej pojazd. Skarżący wskazał również, że GITD nie udostępnił nagrań, o które został poproszony. Skarżący podjął decyzję, że z uwagi na zakres swoich obowiązków pracowniczych oraz fakt, iż spółka, czyli właściciel pojazdu, nie może rozpoznać kierującego pojazdem, to on przyjmie mandat w wysokości 500 zł wynikający z tego tytułu. Skarżący podpisał to oświadczenie, w związku z omyłką wynikającą z faktu, iż nadzoruje flotę spółki, jednak nie jest jej właścicielem i posiadaczem, w związku z czym nie może składać takich oświadczeń.

W sprawie organ transportu drogowego skierował do Sądu Rejonowego wniosek o ukaranie skarżącego za przekroczenie na obszarze zabudowanym dopuszczalnej prędkości o 57 km/h (czyn z art. 92 kodeksu wykroczeń).

Sąd mając powyższe okoliczności na uwadze wskazał, że istotną dla wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy było rozpatrzenie zarzutu skarżącego, co do prawidłowego ustalenia, czy to właśnie on był kierowcą, który przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h. Ostateczne rozpatrzenie tej kwestii może natomiast nastąpić w toczącym się postępowaniu karnym, tj. w postępowaniu w sprawie o wykroczenie. Sąd administracyjny wskazał, że orzeczenie sądu powszechnego w tym zakresie, stanowi zatem w rozpoznawanej sprawie zagadnienie wstępne, o którym mowa w art. 97 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, co rodzi konieczność zawieszenia postępowania administracyjnego do czasu zakończenia postępowania w sprawie o wykroczenie.

Źródło: orzeczenia.nsa.gov.pl 

Czw., 2 Czrw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel