Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

WSA: starosta związany zakresem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

WSA: starosta związany zakresem zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu orzekł, że kompetencje starosty w przedmiocie niewydania bądź niezwrócenia prawa jazdy osobie, w stosunku do której został orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ograniczają się jedynie do czynności wykonawczych względem tegoż orzeczenia.

Niniejszy wyrok został podjęty w związku ze sprawą dotyczącą możliwości zwrotu skarżącemu dokumentu prawa jazdy kategorii B w sytuacji, gdy prawomocnym wyrokiem sądu karnego orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia jedynie motocykli i motorowerów.

Zdaniem WSA, organ administracji publicznej w ramach czynności wykonawczych nie może dokonywać wykładni rozszerzającej ani zawężającej prawomocnego orzeczenia sądu. Natomiast przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami, określający negatywne przesłanki wydania prawa jazdy, może być wykonywany wyłącznie w zakresie obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego prawomocnym wyrokiem.

Jednocześnie Sąd zwrócił uwagę, że całkowite pozbawianie kierowcy uprawnień w zakresie prawa jazdy przez organ administracji, działający jako organ wykonawczy orzeczenia sądu karnego, w szerszym zakresie niż to orzekł sąd karny poprzez konkretny zakaz prowadzenia ściśle określonych pojazdów, pozostawałoby w sprzeczności z przepisami Konstytucji np. art. 45 ust. 1. Ponadto rozszerzenie zakresu dolegliwości odmowy zwrotu dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznym, poza granice określone prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego naruszałoby zasadę zakazującą ponownego karania obywatela za ten sam czyn, za jaki wymierzona mu została już uprzednio kara przez sąd powszechny.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dn. 17 lutego 2022 r., syg. II SA/Op 576/21.Orzeczenie jest nieprawomocne.

Źródło: CBOSA


Komentarz redakcji: Równocześnie należy zauważyć, że stanowisko sądów administracyjnych w Polsce w powyżej przedstawionej sprawie nie jest jednolite. Sądy dość licznie stoją na stanowisku, że w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie prawa jazdy kategorii B, nie może zostać wydane lub zwrócone prawo jazdy lub przywrócone uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie innych kategorii (taki pogląd wyrażono m.in. w następujących orzeczeniach: wyrok NSA z dn. 21.09.2021 r., syg. I OSK 4340/18, wyrok NSA z dn. 17.11.2020 r., syg. I OSK 1172/20, wyrok NSA z dn. 24.01.2020 r., syg. I OSK 3811/18; wyrok NSA z dn. 21.01.2020 r., syg. I OSK 1882/18). 

Sob., 16 Kw. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Maciej Barmosz