Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Wadliwy pomiar - orzeczenie TK z 2016 r. nie chroni przed utratą prawa jazdy

Wadliwy pomiar - orzeczenie TK z 2016 r. nie chroni przed utratą prawa jazdy fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że podnoszona przez stronę w toku postępowania administracyjnego wadliwość urządzenia służącego do pomiaru prędkości jazdy samochodem nie jest badana w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatrzymania prawa jazy z powodu przekroczenia prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym.

Strona w toku postępowania odwołała się od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016r., sygn. akt K 24/15 dotyczącego zatrzymania prawa jazdy link. Sąd orzekający w sprawie nie podzielił tego poglądu. W ocenie Sądu podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy jest jedynie informacja o charakterze dokumentu urzędowego uzyskana od podmiotu, który ujawnił kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Tym samym rozstrzygnięcie podejmowane przez Starostę na tej podstawie ma charakter bezwzględnie wiążący. Organ wydający decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy nie prowadzi zatem w tym zakresie własnych ustaleń, gdyż należy to do właściwości postępowania wykroczeniowego, nie zaś administracyjnego (takie stanowisko zajął także NSA w wyroku z 1 lipca 2019 r. sygn. I OPS 3/18). W ten sposób realizowany jest cel prewencyjno-zabezpieczający i ochronny w celu wyeliminowania na okres czasowy kierowców łamiących przepisy z możliwości uczestniczenia w ruchu drogowym.

Odnosząc się z kolei do zarzutu niezgodności z Konstytucją zatrzymania prawa jazdy, WSA uzasadnił, że kierowanie pojazdami silnikowymi to nie tylko umiejętność praktyczna w kierowaniu, ale przede wszystkim znajomość aktualnych przepisów prawa. Wbrew zarzutom skarżącego zrealizował on przy tym prawo do przeprowadzenia postępowania sądowego w tej materii. Sąd powołał się także na wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 października 2016 r. w sprawie K 24/15. W wyroku tym przesądzono, że stosowanie kar administracyjnych za ten sam czyn, a co za tym idzie wdrożenie odpowiedzialności prawnokarnej za wykroczenie jest zgodne z Konstytucją. Podstawą wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, w ocenie Sądu, jest więc informacja Policji lub prawomocne rozstrzygnięcie organu kompetentnego (Starosty) za to naruszenie.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 września 2021 r. sygn. VIII SA/Wa 268/21

Źródło: CBOSA 

Czw., 20 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Mariusz Korcyl