Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Chodnik drogą pożarową? Wojewoda miał wątpliwości, WSA nie

Chodnik drogą pożarową? Wojewoda miał wątpliwości, WSA nie fotolia.pl

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku nie zgodził się ze stanowiskiem Wojewody, który twierdził, że wątpliwości co do zgodności z prawem budzi droga pożarowa zaprojektowana jako przebudowany chodnik – gdyż podstawową funkcją chodnika jest bezpieczny ruch pieszych, oddzielony od komunikacji kołowej. Jakie uzasadnienie przedstawił WSA?

WSA zaznaczył na wstępie, że niewątpliwie, w świetle art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane, obowiązkiem organów administracji architektoniczno-budowlanej jest sprawdzenie zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi – w tym przypadku były to przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej. Sąd podkreślił, że zasady ochrony przeciwpożarowej uregulowane zostały w ustawie o ochronie przeciwpożarowej oraz w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Z akt sprawy zdaniem Sądu niewątpliwie wynikało, że przebudowany chodnik będzie spełniał wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej wynikające z ww. rozporządzenia. Równocześnie – w ocenie WSA – z przepisów tych nie wynika, by funkcji drogi pożarowej nie mógł pełnić chodnik, jeśli spełnia parametry określone w ww. rozporządzeniu. Projektowana droga pożarowa spełniała te wymogi, co potwierdził również rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń pożarowych. Jak podkreślił WSA, w orzecznictwie sądów administracyjnych również nie budzi wątpliwości, że chodnik może pełnić funkcję drogi pożarowej.

Wojewódzki Sąd wskazał, że funkcja ruchu pieszego na chodniku nie stanowi przeszkody uniemożliwiającej dostęp do elewacji budynku pojazdom ochrony przeciwpożarowej, a zatem nie może stanowić przeszkody w wytyczeniu na takim chodniku drogi pożarowej. Zdaniem Sądu, wskazywany przez organ odwoławczy przepis art. 26 ust. 3 pkt 3 Prawa o ruchu drogowym nie znajdował zastosowania w analizowanej sprawie, bowiem pojazdy uprzywilejowane nie muszą stosować się do zasad ruchu wynikających z tych przepisów.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2021 r., II SA/Bk 850/21

Źródło: CBOSA

Czw., 6 St. 2022 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel