Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kaskadowe przekazanie drogi powiatowej – wyrok NSA

Kaskadowe przekazanie drogi powiatowej – wyrok NSA fotolia.pl

Naczelny Sąd Administracyjny na kanwie skargi Wójta Gminy na uchwałę Rady Powiatu w sprawie w przedmiocie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi powiatowej poczynił kilka wskazań w zakresie tzw. kaskady. Jakie to wskazania?

NSA po pierwsze zaznaczył, że przepis art. 6a ust. 1 ustawy o drogach publicznych zakreśla warunki dla uznania drogi za drogę powiatową przyjmując, że do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż określone w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. W ocenie Naczelnego Sądu – zgodnie z generalnym podziałem dróg na drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne – w majątku gminy powinny pozostać drogi o znaczeniu lokalnym, a do majątku województwa powinny zostać przekazane jedynie drogi o znaczeniu regionalnym lub ponadlokalnym, czyli niespełniające definicji drogi gminnej. Wtedy to sejmik województwa będzie mógł podjąć uchwałę o pozbawieniu nabytego od gminy odcinka drogi przysługującej mu kategorii drogi wojewódzkiej, jeżeli odcinek ten nie spełni definicji drogi wojewódzkiej. Jak zauważył Sąd, w takiej sytuacji odcinek ten zostanie zaliczony do kategorii drogi powiatowej, która stanowić powinna połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.

NSA w omawianej sprawie podzielił stanowisko Rady Powiatu co do tego, że analizowane fragmenty dróg utraciły charakter drogi powiatowej, przejmując do obsługi ruch lokalny. Co kluczowe, zdaniem Naczelnego Sądu nie zmieniał powyższej kwalifikacji fakt, że jeden z odcinków stanowił łącznik pomiędzy drogami krajowymi. W ocenie charakteru drogi istotne jest znaczenie, funkcja podstawowa, jaką komunikacyjnie można przypisać określonej drodze – orzekł NSA.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2021 r., II GSK 2188/21

Źródło: CBOSA

Niedz., 26 Gr. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel