Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: domy do 70 m2, nadzór nad SKP i nowa ustawa wdrożeniowa

Zespół ds. Infrastruktury KWRiST: domy do 70 m2, nadzór nad SKP i nowa ustawa wdrożeniowa fotolia.pl

23 września 2021 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska KWRiST, poświęcone w głównej mierze projektom aktów prawnych projektowanych przez Komisję Wspólną. Wśród wielu punktów warto szczególną uwagę zwrócić na te wskazane w tytule, o których szerzej poniżej.

Domy do 70 m2 – trzeba rozmawiać o ryzykach, póki jest na to jeszcze czas

Jednym z punktów porządku posiedzenia była dyskusja na temat rozwiązań zawartych w uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o zmianie ustawy Prawo budowalne oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Jak wiadomo ze względu na ekspresowe procedowanie tego projektu stanowisko Komisji Wspólnej nie zostało we właściwy sposób zasięgnięte.

Przedstawiciele Strony Samorządowej wyrazili ubolewanie, że w posiedzeniu Zespołu nie wziął udziału wiceminister odpowiedzialny za ustawę. Mec. Bernadeta Skóbel z Biura ZPP zapowiedziała przekazanie pisemnie pytań do ustawy (przypomnijmy, że do poszczególnych wersji projektu ZPP zgłaszał uwagi) – ustalono, że projektodawcy odpowiedzą na nie na piśmie. Ustalono też, że kwestia ta wróci na kolejne posiedzenie Zespołu, gdyż jest jeszcze szansa na poprawienie ustawy w parlamencie – aktualnie pracuje nad nią Senat.

Nadzór nad SKP – prace toczą się niespiesznie, czekamy na zmiany w projekcie

Do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, reformującego nadzór starostów nad stacjami kontroli pojazdów korporacje samorządowe, w tym Związek Powiatów Polskich, wniosły szereg pisemnych uwag. Po uzyskaniu pisemnego stanowiska resortu infrastruktury do tychże uwag będą toczyły się dalsze prace nad projektem w ramach KWRiST. Komisja Wspólna na najbliższym posiedzeniu plenarnym będzie proszona o udzielenie upoważnienia do wydania opinii wiążącej przez Zespół. W związku z tym prace nad projektem w ramach Komisji i Zespołu powinny zostać zamknięte do około połowy października. Oczywiście tego roku, co przy tej sprawie nie jest dopowiedzeniem bez znaczenia.

Ustawa wdrożeniowa, czyli zamiast merytoryki spór o tempo prac

Projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, za który odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, równocześnie znajduje się w konsultacjach publicznych i pracach rządowych (projekt został skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów bez uzgodnień międzyresortowych) – w związku z czym nie jest projektem ostatecznym, a takie projekty opiniuje KWRiST.

Przedstawiciele resortu funduszy i polityki regionalnej podkreślali, że prowadzą prace nad tym projektem na kilku odcinkach równolegle i bardzo zależy im na jak najszybszym jego zaopiniowaniu. Problem w tym, że materia jest poważna i skomplikowana, w związku z czym korporacje (w tym ponownie, a jakże, ZPP) zgłosiły do tego projektu szereg uwag, na które odpowiedź pisemna póki co pojawiła się tylko częściowo. Poza tym projekt – według zapewnień Strony Rządowej – poddawany jest realnym konsultacjom, tj. nie jest tak, że po konsultacjach w ogóle nie zmieni kształtu. W konsekwencji Zespół nie zaopiniował projektu i pozostawił sprawę do rozstrzygnięcia na posiedzeniu plenarnym Komisji zaplanowanym na 27 września 2021 roku. Na marginesie można dodać, że na posiedzeniu Zespołu miał być obecny odpowiedzialny za ten obszar wiceminister Waldemar Buda – jednak ostatecznie nie mógł wziąć w nim udziału; podobnie udział wiceministra w posiedzeniu KWRiST stoi pod znakiem zapytania. Konieczność bardzo szybkiego działania w przypadku funduszy unijnych jest zrozumiała, vide prace nad projektem Krajowego Planu Odbudowy, które w ramach Komisji Wspólnej prowadzone były w intensywnym tempie. Niemniej opiniowanie projektów aktów prawnych nie może się odbywać „na piękne oczy”. Czekamy na rozstrzygnięcie KWRiST.

Czw., 23 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel