Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Przekazywanie tablic rejestracyjnych producentowi - projekt rozporządzenia

Przekazywanie tablic rejestracyjnych producentowi - projekt rozporządzenia fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

W projekcie rozporządzenia zaproponowano zmianę brzmienia § 12 (w zakresie ust. 2-3 i 5-6) obowiązującego rozporządzenia. W zaproponowanych przepisach dostosowano słownictwo do słownictwa stosowanego w art. 74b ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz zmodyfikowano przepisy (ust. 5 i 6) tak, aby uwzględniały obowiązek przekazania tablic wycofanych z użytku do producenta tablic rejestracyjnych produkującego na zamówienie organu rejestrującego.

Określono również, iż organ rejestrujący będzie sporządzał protokół przekazania tablic rejestracyjnych, który z kolei będzie stanowił podstawę do wykreślenia przekazanych tablic z wykazu tablic rejestracyjnych.

W projekcie określono także przepis przejściowy stanowiący, że tablice rejestracyjne wycofane z użytku, które nie zostały zniszczone przez organ rejestrujący przed dniem 1 stycznia 2022 r., zostaną po tym dniu przekazane przedsiębiorcy o którym mowa w art. 74b ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia określono na dzień 1 stycznia 2022 r.

Opracowanie projektu rozporządzenia związane jest z art. 74b ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodanym ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1517), wchodzącym w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Przepis ten wprowadza obowiązek przekazania przez organy rejestrujące tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku do producenta tablic i odbioru ich na własny koszt przez tego producenta oraz dokonania ich zniszczenia i zagospodarowania zgodnie z przepisami o odpadach.

Projekt będzie opiniowany podczas wrześniowego posiedzenia Zespołu ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska.

Sob., 18 Wrz. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka