Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Dożywotni zakaz prowadzenia – cofnięcie uprawnień, a nie kurs reedukacyjny

Dożywotni zakaz prowadzenia – cofnięcie uprawnień, a nie kurs reedukacyjny fotolia.pl

Tytułowa teza wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu, który przeanalizował prawidłowość decyzji wydanych przez Starostę i Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jak kształtowała się argumentacja WSA?

W omawianej sprawie Sąd Rejonowy prawomocnym wyrokiem uznał skarżącego za winnego popełnienia przestępstwa polegającego na kierowaniu pojazdem mechanicznym na drodze publicznej w stanie nietrzeźwości (1,2 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu). W wyroku tym orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. W konsekwencji Skarżący został skierowany na kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii na podstawie decyzji Starosty, utrzymanej w mocy decyzją Kolegium.

Wojewódzki Sąd podkreślił zdecydowanie, że w omawianej sprawie należało dostrzec, że wskazanym wyżej wyrokiem sądu powszechnego orzeczono dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez Skarżącego. WSA wskazał, że wprawdzie organ I instancji odnotował ten fakt w ustaleniach faktycznych, a Kolegium go powieliło w uzasadnieniu, ale nie nadano mu żadnego znaczenia prawnego. Jak zaznaczył Wojewódzki Sąd, wyrok sądu powszechnego wywiera skutki prawne nie tylko na gruncie prawa karnego, ale również rodzi określone skutki na gruncie prawa administracyjnego. Stosownie bowiem do art. 182 § 2 ustawy – Kodeks karny wykonawczy organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania zakazu. Z powyższego wynika zatem w ocenie WSA, że w omawianej sprawie organy zobowiązane były do cofnięcia Skarżącemu dożywotnio uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, a nie do skierowania go na kurs reedukacyjny. W warunkach tejże sprawy organy winny dokonać wyłącznie ustalenia, czy Skarżącego można uznać na gruncie prawa administracyjnego za osobę posiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami lub osobę mającą możliwość odzyskania utraconych uprawnień – orzekł WSA.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 8 czerwca 2021 r., II SA/Op 130/21

Źródło: CBOSA

Czw., 8 Lp. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bartłomiej Zydel