Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Fakultatywne odrzucenie projektu organizacji ruchu

Fakultatywne odrzucenie projektu organizacji ruchu fotolia.pl

Skorzystanie przez starostę z kompetencji fakultatywnej (uznaniowej) odrzucenia projektu organizacji ruchu wiąże się z koniecznością uzasadnienia przez niego swego stanowiska oraz wykazania spełnienia wskazanych przesłanek odrzucenia projektu. Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 13 maja 2021 r. sygn. III SA/Gd 1076/20.

W sprawie starosta, uzasadniając zaskarżony akt o odrzuceniu projektu organizacji ruchu, skoncentrował się na kwestii związanej z celem opracowania projektu zmian organizacji ruchu, powołując się na treść uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 24 października 2019 r. sygn. akt III SA/Gd 506/19. Zarzucił projektowi nieaktualność danych, brak dostatecznego uzasadnienia zamiaru wprowadzenia zakazu ruchu na części ul. M., brak oparcia w statystykach. Dodatkowo wskazał też, że zgadza się z propozycją zmiany obszaru strefa zamieszkania oraz wprowadzenia na części ulic strefy ograniczonej prędkości oraz stwierdził, że rozważenia wymaga likwidacja części miejsc postojowych, przy czym kwestie te powinny być przedmiotem odrębnego opracowania. Na koniec uzasadnienia jednym zdaniem stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe projekt odrzucono z uwagi na jego niezgodność z potrzebami społeczności lokalnej, licznymi głosami sprzeciwu mieszkańców, brakiem uzasadnienia dla wprowadzenia zmian i nieefektywności proponowanej organizacji ruchu.

Sąd rozpatrujący sprawę wskazał, że przedstawiona  argumentacja Starosty w żaden sposób nie dotyczyła podstaw uznaniowej możliwości odrzucenia projektu, określonych w treści §8 ust. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. Rozważania Starosty nie dotyczyły bowiem ani stwierdzenia niezgodności projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki transportowej lub potrzebami społeczności lokalnej, ani też nieefektywności projektowanej organizacji ruchu.

Źródło: CBOSA

Sob., 12 Czrw. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel