Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

NSA o przekroczeniu 24 punktów

NSA o przekroczeniu 24 punktów fotolia.pl

Zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. b w zw. z art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje na wniosek organu kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczyła liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego.

Analiza przywołanych przepisów wskazuje, że starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) nie bada czy kierowca przekroczył wymaganą liczbę punktów. Wniosek o skierowanie kierowcy na badania składany jest bowiem przez organ kontroli ruchu drogowego lub dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego już po ustaleniu przez ten organ, że kierowca, którego dotyczy wniosek, przekroczył minimalną, określoną przepisami liczbę punktów karnych. Podkreślenia przy tym wymaga, że prawnie dopuszczalne jest kwestionowanie prawidłowości wpisów w ewidencji punktów karnych, ale działania takie mogą być podejmowane wyłącznie w odrębnym postępowaniu prowadzonym przed organami Policji. Żaden inny organ nie posiada kompetencji do weryfikacji prawidłowości wpisów i samodzielnego ustalenia liczby punktów karnych przypisanych określonemu kierowcy. W konsekwencji powyższego organ wydający decyzję na podstawie art. 99 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy o kierujących pojazdami jest związany treścią danych zawartych w ewidencji kierowców.

Wyrok NSA z dnia 8 lutego 2021 r., sygn. akt: I OSK 2481/20

Czw., 25 Lt. 2021 0 Komentarzy Dodane przez: Monika Małowiecka