Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z rejestracją pojazdów?

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z rejestracją pojazdów? fotolia.pl

Czy starosta jest administratorem danych gromadzonych w związku z wykonywaniem zadań publicznych dotyczących rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami i czy można się do niego zwracać o uzyskanie tych informacji?

Tak, gdyż w sprawach rejestracji pojazdów i wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami organem właściwym, który zbiera dane osobowe o właścicielach pojazdów jest starosta.

Uzasadnienie

Wszelkie kwestie dotyczące rejestrowania pojazdów, a także wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami uregulowano w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. W przypadku Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców administratorem danych z mocy wyżej wskazanej ustawy jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym (art. 80a ust. 4 oraz art. 100a ust. 4 omawianej ustawy). Udostępnianie danych z ww. ewidencji odbywa się na zasadach określonych w art. 80c oraz art. 100c tej ustawy.

Niemniej jednak należy wskazać, iż uprawnienia starostów – odnośnie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdami – wynikają z aktów wykonawczych do ustawy Prawa o ruchu drogowym. W szczególności są to:

  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach;
  • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

Starostowie są administratorami prowadzonych przez siebie zbiorów związanych z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym gromadzą w tych zbiorach dane, które następnie przekazywane są do zbioru danych, którego administratorem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Udostępnianie danych osobowych gromadzonych przez starostów w ramach wskazanych zadań odbywać się będzie na podstawie ogólnych przesłanek przetwarzania danych wskazanych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 – 5).

Źródło: GIODO

Pon., 28 Lst. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka