Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Naruszenie prawa przez OSK

Wyrok WSA w Łodzi z dnia 20 stycznia 2010 r. sygn. III SA/Łd 487/09

Sąd podziela pogląd, że ani niewielka liczba udowodnionych przypadków złamania prawa, ani ich waga, wobec jednoznacznej w swej zamierzonej restrykcyjności regulacji prawnej w tym zakresie, nie mogły być brane pod uwagę w sprawie, gdyż nie ma tu miejsca na wartościowanie skutków uchybienia przepisom prawa przez organ wydający decyzję. Rażące naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców zostało zdefiniowane w ustawie (art. 104 ust. 2 Prawa o ruchu drogowym).
Każde naruszenie, które dotyczy określonej materii zostało przez ustawodawcę uznane za kwalifikowane, a nazwanie ich rażącymi ma charakter generalny i w pewnym sensie techniczny. Organ nie może w konkretnym przypadku dokonywać własnej oceny, czy stwierdzone naruszenie warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców należy uznać za rażące, czy też mniej znaczące. Organ bada tylko czy naruszenie warunków wyczerpuje znamiona określone w ustawie, a więc czy dotyczy szkolenia niezgodnego z obowiązującym programem szkolenia lub polega na wydaniu niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Źródło: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych

Śr., 4 Sp. 2010 0 Komentarzy Dodane przez: