Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zintegrowana sieć transportowa w Europie

Zintegrowana sieć transportowa w Europie fotolia.pl

Plan podniesienia wydajności transportu w Europie obejmuje zintegrowanie połączeń drogowych, kolejowych, lotniczych i wodnych, ograniczenie zależności od dostaw ropy naftowej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Nowy europejski plan w zakresie transportu ma zwiększyć ogólną mobilność i doprowadzić do zintegrowania sieci transportowych w UE, a jednocześnie zakłada obniżenie poziomu emisji gazów cieplarnianych i ograniczenie naszej zależności od dostaw ropy naftowej.

Proponowane środki będą sprzyjać dużym inwestycjom w infrastrukturę, a także zaskutkują dużymi zmianami w przewozie towarów i transporcie osób. Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność europejskiej gospodarki i powstaną nowe miejsca pracy.

Plan - którego założenia mają zostać zrealizowane do 2050 r. - dotyczy przede wszystkim komunikacji w dużych miastach i połączeń między nimi oraz transportu dalekobieżnego. Cele, jakie w nim wyznaczono, obejmują:

  • uwolnienie miast od samochodów o napędzie konwencjonalnym
  • zmianę środka transportu dla 50 proc. przewozów towarowych i pasażerskich na odległość powyżej 300 km z dróg na kolej lub transport wodny
  • w lotnictwie - podniesienie udziału paliw niskoemisyjnych pochodzących ze źródeł odnawialnych do 40 proc. całkowitego zużycia ograniczenie emisji dwutlenku węgla w transporcie morskim o 40 proc.

Zrealizowanie tych założeń pozwoli UE ograniczyć do 2050 r. emisje gazów cieplarnianych ze wszystkich sektorów transportu o 60 proc.

Sprawniejsza sieć połączeń

Pełne zintegrowanie systemów transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego pozwoliłoby utworzyć bardziej wydajną ogólnoeuropejską sieć połączeń. Usprawniłoby to zarówno przewóz towarów, jak i ruch pasażerski.

Nowy plan zakłada również połączenie do 2020 r. systemów informacji, zarządzania i płatności wykorzystywanych w przewozie towarów i osób w Europie. Do 2050 r. otwarte powinny zostać połączenia kolejowe do wszystkich największych lotnisk, obsługiwane, o ile to możliwe, przez szybkie pociągi. Najważniejsze europejskie porty morskie powinny mieć połączenia z kolejową siecią towarową oraz, w miarę możliwości, ze szlakami żeglugi śródlądowej.

Jednocześnie UE rozszerzyłaby zakres stosowania zasad "użytkownik płaci" i "zanieczyszczający płaci", zapewniając również odpowiednią koordynację w tym zakresie. Pozwoliłoby to uzyskać środki na finansowanie inwestycji w infrastrukturę transportową.

Inne proponowane działania obejmują:

  • stymulowanie badań nad nowymi napędami, paliwami i systemami zarządzania ruchem
  • skoordynowanie do 2020 r. zarządzania krajowymi systemami kontroli ruchu lotniczego w ramach unijnego programu Jednolita europejska przestrzeń powietrzna oraz rozszerzenie tej koordynacji na Wspólny Europejski Obszar Lotniczy obejmujący 58 krajów
  • wprowadzenie inteligentnych systemów zarządzania transportem
  • ograniczenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. i sprowadzenie do 2050 r. liczby ofiar do zera.

Transport ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, zatrudnienia i dla ogólnej jakości życia w Europie. Sektor transportu zatrudnia bezpośrednio około 10 mln Europejczyków, wytwarzając około 5 proc. łącznego produktu krajowego brutto Unii Europejskiej. Europejczycy wydają na transport średnio 13 proc. domowego budżetu.

Więcej na temat transportu na stronach Komisji Europejskiej

Źródło: ec.europa.eu

Wt., 12 Kw. 2011 0 Komentarzy Dodane przez: Rafał Rudka