Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zarządzenie ruchem na drogach - projekt zmiany rozporządzenia

Zarządzenie ruchem na drogach - projekt zmiany rozporządzenia fotolia.pl

Do 31 stycznia 2013 r. potrwają konsultacje społeczne projektu rozporządzania zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem.

Projektowane przepisy rozporządzenia dodają strefę ruchu w przepisach ust. 1 §1 rozporządzenia. Tym samy drogi wewnętrzne położone w strefach ruchu zostaną objęte wymaganiami w zakresie zarządzania ruchem. Przyjęte rozwiązanie zapewni procedurę:

  • postępowania przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów organizacji ruchu dla strefy ruchu przez organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych;
  • wojewody w sprawowaniu nadzoru nad zarządzeniem na drogach wewnętrznych położonych w strefach ruchu.

W projekcie proponuje się dodanie w §4 ust. 1a, zgodnie z którym projekt organizacji ruchu stanowi element projektu budowlanego. Projektowana zmiana jest konsekwencją art. 24j ust. 3 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z którym przy przeprowadzeniu audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego na etapie przed wszczęciem postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzji o pozwoleniu na budowę albo przed zgłoszeniem wykonywania robót – uwzględnia się w szczególności oznakowanie pionowe i poziome drogi, na podstawie projektu organizacji ruchu.

Wprowadzono również zapis, zgodnie z którym, w  przypadku czasowej organizacji ruchu, organ zarządzający ruchem będzie zobowiązany do przeprowadzenia co najmniej jednej kontroli w każdym miesiącu funkcjonowania czasowej organizacji ruchu, w zakresie zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku czasowej organizacji ruchu w okresie krótszym niż jeden miesiąc organ będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli co najmniej raz.

Pełna treść projekt rozporządzenia dostępna jest tutaj.

Pon., 24 Gr. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Bernadeta Skóbel