Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Opłata ewidencyjna w większej liczbie przypadków

Opłata ewidencyjna w większej liczbie przypadków fotolia.pl

Skutkiem zmian w przepisach regulujących problematykę ruchu drogowego jest w szczególności poszerzenie katalogu sytuacji, w których pobierana jest opłata ewidencyjna. W ślad za tym zaistniała konieczność wydania nowego rozporządzenia regulującego wysokość opłaty ewidencyjnej, tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania tej opłaty, a także wzór miesięcznego sprawozdania z pobranych i przekazanych lub uiszczonych opłat.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie opłaty ewidencyjnej przewiduje dwie stawki opłaty:

  • 50 gr – za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, nalepki kontrolnej, karty pojazdu (z wyjątkami), prawa jazdy, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, zaświadczenia ADR; za przedłużenie okresu ważności prawa jazdy określonej kategorii, pozwolenia na kierowanie tramwajem, zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym, zezwolenia na kierowanie pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; za rozszerzenie zakresu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne; za wymianę prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami lub potwierdzającego dodatkowe kwalifikacje i wymagania w stosunku do kierującego pojazdem, ważnego krajowego prawa jazdy wydanego za granicą, prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej; za zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem; za przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami; za skierowanie na kurs reedukacyjny lub badanie; za wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego;
  • 1 zł – za wpis osoby do ewidencji: instruktorów, wykładowców, egzaminatorów, uprawnionych lekarzy, uprawnionych psychologów, instruktorów techniki jazdy; za wpis przedsiębiorcy do rejestrów przedsiębiorców prowadzących: ośrodek szkolenia kierowców (w tym wpis informacji o rozszerzeniu zakresu prowadzonego szkolenia), pracownię psychologiczną, ośrodek doskonalenia techniki jazdy, ośrodek szkolenia; za wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu; za wydanie poświadczenia o spełnieniu dodatkowych wymagań przez przedsiębiorcę prowadzącego ośrodek szkolenia kierowców.

Tryb i zasady pobierania, ewidencjonowania, przekazywania i rozliczania opłaty ewidencyjnej nie ulegają zmianie w stosunku do obecnego stanu prawnego.

Niedz., 11 Lst. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski