Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Orzecznictwo. Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie

Orzecznictwo. Rejestracja samochodu z kierownicą po prawej stronie fotolia.pl

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Departament Transportu Drogowego opracowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Założenia dotyczy możliwości rejestracji na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej samochodów z kierownicą po prawej stronie.

Jak wskazują autorzy założeń, podjęte działania legislacyjne rozpoczęte zostały w związku z prowadzonym przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości postępowaniem w sprawie C-639/11 dotyczącej uchybienia zobowiązaniom ciążącym na Rzeczypospolitej Polskiej (RP) na mocy art. 2a dyrektywy ramowej Rady 70/311/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do układów kierowniczych pojazdów silnikowych i ich przyczep (Dz. Urz. WE L 133 z 18.6.1970, str. 10), art. 4 ust. 3 dyrektywy 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r. ustanawiającej ramy homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. Urz. UE L 263 z 9.10.2007, str. 1).

Celem prowadzonych działań legislacyjnych jest stworzenie systemu norm prawnych umożliwiających na terytorium RP rejestracje niektórych pojazdów z układem kierowniczym umieszczonym po prawej stronie. W związku z tym, podstawowym założeniem prac legislacyjnych w tej materii jest dopuszczenie do rejestracji na terytorium RP określonych pojazdów z kierownica po prawej stronie: samochodów osobowych oraz pojazdów specjalnych mających znaczenie dla gospodarki, tj. pojazdu przeznaczonego do oczyszczania dróg, do wywozu śmieci, żurawi samochodowych. Zgodnie z zapisami projektu (art. 81 ust. 12a), pojazdy takie powinny być objęte świadectwem homologacji typu WE pojazdu, czego weryfikacja będzie dokonywana w toku przeprowadzania okresowego badania technicznego po raz pierwszy przed pierwsza rejestracja pojazdu na terytorium RP, poprzez przedstawienie świadectwa zgodności WE lub oświadczenia producenta, potwierdzających wprowadzenie pojazdu do obrotu na podstawie świadectwa homologacji typu WE pojazdu.

Ministerstwo Transportu dokonało analizy przepisów obowiązujących w innych państwach członkowskich. Przykładowo:

Republika Czeska
W Republice Czeskiej istnieje możliwość zarejestrowania pojazdu z prawostronnym układem kierowniczym pochodzącego z kraju UE po warunkiem spełnienia następujących warunków:

  • osoba ubiegająca się o rejestracje takiego pojazdu potwierdzi, że mieszkała w państwie członkowskim UE i przeprowadza się do Republiki Czeskiej wraz z mieniem, w tym zakupionym na terytorium UE pojazdem. Potwierdzeniem tego jest wpis w dowodzie rejestracyjnym albo oświadczenie o rejestracji pojazdu,
  • pojazdu taki musi być dostosowany do ruchu prawostronnego w zakresie świateł oraz lusterek. Dostosowanie to musi być udokumentowane protokołem wydanym przez certyfikowany instytut badawczy.

Królestwo Hiszpanii
Pojazd z kierownica po prawej stronie musi być dostosowany do ruchu prawostronnego obowiązującego w Królestwie Hiszpanii w zakresie świateł stosownie do przepisów regulaminu EKG ONZ nr 48. Wszystkie lampy pojazdu musza posiadać znak homologacji
(EKG ONZ lub UE).
Założenia do polskiej ustawy zmierzają do nałożenia na osoby starające się o rejestrację pojazdu jego dostosowania w zakresie światłe oraz lusterek do ruchu prawostronnego.
W trakcie okresowego badania technicznego pojazdu będą zatem badane dodatkowo takie okoliczności jak:

  • przystosowanie świateł zewnętrznych pojazdu,
  • przystosowanie lusterek wstecznych lub równoważnych im innych urządzeń do widoczności pośredniej,
  • posiadanie dokumentu potwierdzającego objecie pojazdu świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej w zakresie homologacji typu pojazdu.
Pt., 31 Sp. 2012 1 Komentarz Dodane przez: Bernadeta Skóbel

Komentarze

artur
0 # artur 2021-03-08 06:07
czyli teoretycznie po brexicie powinno się przestać rejestrować takie auta w Polsce, poniewaź przepisy unijne niejako wymusiły na Polsce możliwość zarejestrowania pojazdu z prawostronnym układem kierowniczym pochodzącego z kraju UE po warunkiem. Skoro Wielka Brytania nie jest już w unii to auta powinno się przestać rejestrować.
| | |