Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

MEN powołało Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

MEN powołało Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej, chcąc wzmocnić współpracę z doświadczonymi organizacjami pozarządowymi, powołało Zespół ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Udział w nim będzie można zgłaszać w otwartym naborze ofert.

Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie propozycji rozwiązań w zakresie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami i placówkami, w szczególności w zakresie:

 • organizacji pracy przedszkoli, szkół i placówek;
 • działalności edukacyjnej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej;
 • rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej;
 • ruchu artystycznego;
 • praw dziecka i ucznia;
 • kompetencji kadry pedagogicznej i kierowniczej;
 • wyrównywania szans edukacyjnych;
 • działalności związanej z organizacją czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • współpracy z rodzicami uczniów;
 • edukacji włączającej i profilaktyki zdrowia psychicznego.

W skład Zespołu wejdzie 30 przedstawicieli organizacji pozarządowych, które zostaną wybrane przez Ministra Edukacji, po spełnieniu przez nie kryteriów określonych w otwartym naborze ofert.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571, z późn. zm.).

Każdy podmiot może złożyć jedną ofertę zawierającą wskazanie jednego przedstawiciela. Oferty mogą być składane do 16 lipca 2024 r. Ofertę składa się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego komunikatu.

Wypełniony formularz oferty należy wygenerować w formacie pdf, a następnie:

 1. wydrukować, podpisać i wysłać pocztą na adres Ministerstwa Edukacji Narodowej albo
 2. podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym ePUAP i przesłać za pomocą platformy ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej MEN ePUAP, który można znaleźć na stronie www.gov.pl.

Oferty mogą być składane do 16 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego lub w przypadku platformy ePUAP godz. 23:59)

Źródło: MEN

Pt., 5 Lp. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Małgorzata Orłowska