Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł

Zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych przez żywioł fotolia.pl

Gminy mogą ubiegać się o środki finansowe na zasiłek losowy dla uczniów z terenów poszkodowanych wskutek powodzi, gradobicia, deszczy nawalnych czy huraganów.

Możliwość wsparcia daje „Rządowy program pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022-2024”.

Formy wsparcia
Pomoc jest skierowana do rodzin dzieci i uczniów, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Pomoc finansowa w formie zasiłków celowych stanowi podstawę do udzielenia dzieciom i uczniom pomocy w formie:

  • zasiłku losowego na cele edukacyjne;
  • wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego;
  • zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych.

Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł).

Wnioski rodziców na formularzu ustalonym przez daną gminę przyjmują właściwi miejscowo (ze względu na miejsce zamieszkania dziecka) wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast).

Źródło: MEN

 
Pt., 21 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Joanna Gryboś-Chechelska