Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Nieprawidłowe powołanie komisji a unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły. WSA wyjaśnia

Nieprawidłowe powołanie komisji a unieważnienie konkursu na dyrektora szkoły. WSA wyjaśnia fotolia.pl

Prezydent miasta ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej. W drodze zarządzeń powołał komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu na kandydata na ww. stanowisko. W toku posiedzenia komisji powzięto informację o funkcjonującym w szkole związku zawodowym, którego przedstawiciel nie został powołany w skład komisji. W efekcie prezydent miasta unieważnił konkurs na stanowisko dyrektora i zarządził jego ponowne przeprowadzenie.

Czy organ postąpił prawidłowo?

W ocenie WSA w Szczecinie, który rozpoznawał skargę na zarządzenie prezydenta w przedmiocie unieważnienia konkursu, organ postąpił prawidłowo.

Sąd wskazał, że unieważnienie konkursu jest możliwe tylko w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn wymienionych w § 8 ust. 2 pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej.

Paragraf 8 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia stanowi, że taką przyczyną są „inne nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na wynik konkursu”. WSA przyjął, że nieprawidłowo wyłoniony i powołany skład komisji konkursowej stanowi omawianą „inną nieprawidłowość”. Nie można bowiem przyjąć, że nieprawidłowo wyłoniony i powołany skład komisji konkursowej może prowadzić prawidłowe postępowanie konkursowe. Stworzyłoby to sytuację, w której niezgodna z prawem czynność braku powołania przedstawiciela organizacji związkowej do składu komisji byłaby legalizowana przez fakt podjęcia przez tę komisję prac i prowadziłaby do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora.

WSA przypomniał, że w orzecznictwie sądowoadministracyjnym prezentowany jest pogląd, że w składzie komisji konkursowej powinni znaleźć się przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, których działanie obejmuje placówkę, w której przeprowadzany jest konkurs.

W ocenie sądu wadliwe powołanie komisji powoduje konieczność unieważnienia konkursu, a to z kolei oznacza, że w omawianej sprawie organ zareagował prawidłowo.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 07.03.2024 r., sygn. akt II SA/Sz 1081/23, orzeczenie nieprawomocne

Źródło: CBOSA

Czw., 6 Czrw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak