Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2024 r. - projekt

Kryteria podziału rezerwy oświatowej na 2024 r. - projekt fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach KWRiST wpłynął projekt Kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się poniżej.

W stosunku do roku 2023 resort edukacji zaproponował następujące modyfikacje:

  1. w przypadku dokumentu pn. „Ocena uszkodzeń budynku” w miejscu wskazania wstępnej kwalifikacji uszkodzeń/zniszczeń elementu budynku należy koniecznie podać opis powstałych szkód/zniszczeń. Wskazanie zakresu zniszczeń wyłącznie poprzez procentowy udział szkód – nie może być traktowany jako opis zniszczeń (szkód);
  2. usunięto zapis mówiący o terminie, w którym MEN przekaże do MF wnioski (wraz z wymaganymi załącznikami) z propozycjami przyznania poszczególnym samorządom kwot ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu pomocy JST w usuwaniu skutków zdarzeń losowych;
  3. dodano zapis, że na sfinansowanie z rezerwy skutku finansowanego odpraw dla zwalnianych nauczycieli nie będzie przeznaczone więcej niż 7% kwoty rezerwy;
  4. dodano kryterium dot. dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przechodzących na emeryturę, o której mowa w art. 88a ust. 1 – ustawy Karta Nauczyciela;
  5. wnioski w kryterium dofinansowanie doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji będą składane w jednej turze;
  6. dodano zapis, że sfinansowanie z rezerwy skutku finansowego pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach, nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji i doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach nie będzie przeznaczone więcej niż 5% kwoty rezerwy.
Pt., 26 Kw. 2024 0 Komentarzy
Katarzyna Liszka-Michałka
Redaktor Katarzyna Liszka-Michałka