Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Kwietniowy Zespół Administracji

Kwietniowy Zespół Administracji fot. canva

17 kwietnia br. obradował Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywatelskiego KWRiST. Zespół skupił się wokół omówienia projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Do projektu tego Związek Powiatów Polskich zgłosił następujące uwagi  kryterium względów humanitarnych, jakie winien wziąć pod uwagę wojewoda, podczas udzielania pomocy uchodźcom jest niejasne i zbyt ogólne. Wojewoda winien brać pod uwagę przede wszystkim sytuację finansową danej rodziny/osoby, jej możliwości zarobkowe, a także miejsce wcześniejszego przebywania na terytorium Ukrainy i możliwość bezpiecznego powrotu do kraju.  Proponowany przepis art. 12 ust. 17h mówi, że złożone oświadczenie o braku pobierania świadczenia wychowawczego na małoletniego można weryfikować w Rejestrze Centralnym wojewoda oraz podmioty, o których mowa w ust. 3 i 4. Należy zauważyć, że powiaty nie posiadają dostępu do ww. rejestru na podstawie przepisu, o którym mowa w art. 14 ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Prosiliśmy również o wskazanie źródła finansowania zatrudnienia asystentów międzykulturowych po zakończeniu finansowania z Funduszu Pomocy. Projekt ustawy zakłada zmianę Prawa oświatowego w zakresie dodania fakultatywnego zadania polegającego na zatrudnianiu w szkole asystentów międzykulturowych. Dodatkowo przesądzono, że na czas obowiązywania ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy finansowanie zatrudnienia asystentów będzie się odbywało z Funduszu Pomocy. W projekcie nie wskazano jak będą finansowani asystenci po wygaszeniu Funduszu Pomocy. Sytuacja dotyczy zarówno asystentów zatrudnionych w trakcie obowiązywania Funduszu Pomocy jak i takich których na gruncie Prawa oświatowego będzie można zatrudnić później.

Wnieśliśmy również o wyjaśnienie dwóch kwestii: czy uczeń, który w 2024 r. zakończył dodatkową naukę j. polskiego (wykorzystał dotychczas przysługujące 24 miesiące) będzie miał prawo do wznowienia tej nauki po wejściu w życie ustawy, na czas który pozostanie do upływie 36 miesięcy od dnia pierwotnego rozpoczęcia tej nauki oraz na jakiej podstawie szkoła ponadpodstawowa ma ustalić okres pobierania bezpłatnej nauki j. polskiego przez ucznia w szkole podstawowej.

W odpowiedzi na zgłoszone uwagi usłyszeliśmy, iż powiązanie świadczenia wychowawczego i obowiązku edukacji nastąpi wtedy, gdy gotowe będą systemy informatyczne, które muszą się zintegrować. Zgodnie z zapewnieniami resortu, wojewodowie będą mogli podpisywać umowy z placówkami, które dają schronienie mniej niż 10 osobom, w szczególnej sytuacji. Podmioty zbiorowego zakwaterowania nie mogą posiadać dostępu do bazy PESEL, ze względu na zagrożenie cyberbezpieczeństwa. Ponadto, ten uczeń, który rozpoczął naukę języka polskiego będzie ją mógł kontynuować do zakończenia okresu 36 miesięcy. Szkoły, ustalą okres nauki języka polskiego na podstawie informacji dostępnej w SIO. W zakresie finansowania oświaty do końca roku szkolnego środku będą pochodziły z Funduszu Pomocy. Trwają pracy, aby to finansowanie przedłużyć do końca roku 2024, następnie w kolejnym roku uczniowie powinni zostać włączeni do systemu subwencji.

Śr., 17 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Patrycja Grebla-Tarasek