Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

„Jubileuszówka” dla nauczyciela za 45 lat pracy? MEN nie wyklucza

„Jubileuszówka” dla nauczyciela za 45 lat pracy? MEN nie wyklucza fotolia.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wyklucza wprowadzenia uprawnień nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy. Analizą tego zagadnienia zajmie się właściwa grupa robocza działająca w ramach Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli powołana przez Ministra Edukacji – czytamy w odpowiedzi resortu na interpelację poselską.

Jak przekazało MEN, wypracowany projekt zmian zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Co istotne, resort podał potencjalny koszt wypłaty takiej nagrody. I tak, biorąc pod uwagę liczbę etatów nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela, według stanu na dzień 14 czerwca 2024 r., szacowany maksymalny koszt z tytułu wypłaty nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy w roku 2024, wyniósłby ok. 70,2 mln zł. Wyliczenie ministerstwa uwzględnia etaty nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (w tym niesubwencjonowane etaty nauczycieli dzieci 2-5 lat w placówkach wychowania przedszkolnego) oraz organy administracji rządowej, którzy w 2024 r. osiągną ogólny staż pracy równy 45 lat.

Ministerstwo dokonało powyższych wyliczeń zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30.10.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania. Zgodnie z przepisami tego aktu, nagrodę jubileuszową oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Mając powyższe na uwadze, koszt wypłaty „jubileuszówki” za 45 lat pracy MEN oszacował z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego, niezależnie od stopnia awansu zawodowego nauczyciela, który mógłby być uprawniony do nagrody jubileuszowej (wariant maksymalny). Do oszacowanego kosztu proponowanych rozwiązań nie doliczono kosztu pochodnych od wynagrodzeń po stronie pracodawcy, bowiem przychód z tytułu nagród jubileuszowych nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

MEN zauważył również, że koszt finansowania proponowanej nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy może być zmienny i powinien być zweryfikowany w kolejnych latach w oparciu o strukturę wiekową zatrudnionych nauczycieli oraz ewentualny wzrost wynagrodzeń.

Z treścią interpelacji oraz odpowiedzi można zapoznać się tutaj 

Czw., 4 Lp. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Przemysław Matysiak