Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Program Sportowa Polska – edycja 2024

Program Sportowa Polska – edycja 2024 fotolia.pl

Trwa nabór do Programu Sportowa Polska, którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury sportowej. Środki finansowe przeznaczone na realizację programu w 2024 roku to 200 mln zł, a zgłoszenia przyjmowane są do 29 maja.

Dofinansowaniem w ramach Programu Sportowa Polska mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu, służące lokalnym społecznościom, aktywizujące Polaków.

Zadania inwestycyjne, o dofinansowanie których można ubiegać się w ramach programu, zostały podzielone na trzy grupy:

  1. Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. Dofinansowanie zadań, które mają na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej. To np. sale gimnastyczne, hale czy boiska, na których odbywają się zajęcia z wychowania fizycznego oraz zawody sportowe. Obiekty przyszkolne powinny służyć uczniom, a także być dostępne dla lokalnych społeczności.
  2. Poprawa warunków treningowych dla sportowców. Dofinansowanie zadań, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców. Wsparcie finansowe będą mogły otrzymać wnioski dotyczące budowy nowej, a także modernizacji już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty w tej grupie zadań dedykowane są szczególnie klubom sportowym tak, aby mogły w komfortowych warunkach szkolić zawodników i rozwijać swoją działalność.
  3. Budowa i modernizacja infrastruktury aktywizującej społeczeństwo. Trzecią grupę stanowią zadania dotyczące budowy nowej i modernizacji istniejącej infrastruktury sportowej (nieprzyszkolnej), która umożliwi lokalnym społecznościom aktywne spędzanie czasu wolnego i organizację współzawodnictwa sportowego. Dostęp dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów do tego typu obiektów stanowi ważny element profilaktyki zdrowotnej. Ministerstwo zachęca, aby inwestycje dofinansowane w ramach tego zadania, korelowały z aktywnościami, które chętnie podejmują mieszkańcy danej gminy czy miejscowości.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:

  • jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2023 poz. 1270, z późn. zm.), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej,
  • stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty, powstałe najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r. prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Złożenia wniosku dokonuje się wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego AMODIT, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.wnioski.msit.gov.pl.

Więcej informacji na stronie BIP Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Źródło: MSiT

Czw., 4 Kw. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Tomasz Smaś