Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Czy zwiększenie etatów specjalistów od 1 września br. jest możliwe?

Czy zwiększenie etatów specjalistów od 1 września br. jest możliwe? fot.canva

Związek Powiatów Polskich zwrócił się do resortu edukacji z wnioskiem o włączenie do porządku obrad najbliższego posiedzenia Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST tematu standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów w szkołach ogólnodostępnych.

ZPP oczekuje od MEN informacji, czy resort planuje jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego dokonanie analizy możliwości systemowych wdrożenia podwyższonych standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów, ewentualnie czy planowane są jakieś działania legislacyjne w tym obszarze. 

Jak wskazuje ZPP faktem było i jest, że liczba specjalistów ogółem jest zbyt niska, zwłaszcza psychologów dziecięcych czy pedagogów specjalnych. Dodatkowo brakuje też chęci do podjęcia pracy w szkole. Czynnikiem demotywującym jest w tym wypadku m.in. aspekt finansowy, gdyż wynagrodzenie np. psychologa zatrudnionego w systemie ochrony zdrowia jest zdecydowanie wyższe niż w oświacie. Niedoszacowanie subwencji oświatowej i niedoszacowanie skutków finansowych standaryzacji tylko pogłębia ten stan. Dodatkowo zapisy rozporządzenia z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U.2022.1610) oraz rozporządzeń w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach powodują, że zadania specjalistów wzajemnie się powielają a nie uzupełniają. W praktyce obserwujemy, że dochodzi do zmarnowania potencjału i czasu zatrudnionych fachowców. Upatrujemy tutaj pole do głębszych zmian racjonalizujących wykorzystanie dostępnej kadry. Oczywiście niezbędne jest także zaplecze prawne dające możliwość skoordynowania opieki psychologiczno-pedagogicznej na różnych poziomach poczynając od pomocy społecznej przez oświatę i system ochrony zdrowia. 

ZPP podkreśla, że aby mówić o rzeczywistym wsparciu psychologicznym dla dzieci i młodzieży, należy ocenić rzeczywiste możliwości systemu w tym zakresie. Niestety biorąc pod uwagę dotychczasowe trudności w obsadzeniu wymaganych etatów i wakaty, które nadal w wielu jednostkach występują, zwiększone standardy, które zaczną obowiązywać od 1 września br. będą jedynie teoretyczną gwarancją wsparcia. Pytanie czy na takich podstawach powinien być budowany system pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży.

Związek Powiatów Polskich uważa, że decyzja o wzroście standardów powinna zostać poprzedzona oceną efektywności dotychczas podejmowanych działań i analizą możliwości rynku pracy w zakresie gotowości do pracy odpowiednich kadr.

Źródło: zpp.pl 

Pt., 8 Mrz. 2024 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka