Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym - projekt rozporządzenia MEiN

Zmiany w postępowaniu rekrutacyjnym - projekt rozporządzenia MEiN fotolia.pl

Do zaopiniowania w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego przekazano projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

Projekt nowelizacji przewiduje zmianę § 8 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Powyższa zmiana jest niezbędna ze względu na zmianę art. 44zw ustawy o systemie oświaty wprowadzoną art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), polegającą na dodaniu nowego przypadku, w którym uczeń jest uprawniony do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Mianowicie zgodnie z art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej (na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia) w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu. Dotyczy to sytuacji, w których uczniowie ze względu na szczególnie trudną sytuację zdrowotną (np. ostry przebieg przewlekłej choroby uniemożliwiającej uczniowi funkcjonowanie, chorobę nowotworową, śpiączkę, utratę możliwości ruchu, nagłą utratę wzroku) nie mogą w ogóle przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, tj. zarówno w terminie głównym, jak i w terminie dodatkowym. W związku z tym, że na podstawie art. 44zw ust. 4 ustawy o systemie oświaty uczeń jest zwolniony z całego egzaminu ósmoklasisty (tj. ze wszystkich przedmiotów, z których jest przeprowadzany ten egzamin) – konieczne jest objęcie tych uczniów rozwiązaniem dotyczącym przeliczania na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, o którym mowa w § 8 ust. 1 i 3 rozporządzenia (§ 1 pkt 1 i 2 projektu rozporządzenia).

Z pełną treścią projektu można zapoznać się tutaj 

Czw., 16 Lst. 2023 0 Komentarzy Dodane przez: Katarzyna Liszka-Michałka