Ten serwis używa cookies i podobnych technologii, brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Więcej »

Zrozumiałem

Cyfrowa szkoła

Cyfrowa szkoła fotolia.pl

Współcześnie technologie informacyjno-komunikacyjne w coraz większym stopniu wpływają na rozwój społeczno-gospodarczy. Pociąga to za sobą konieczność przekazywania uczniom odpowiedniego zasobu wiedzy w procesie kształcenia, a to wymaga z kolei rozwijania kompetencji nauczycieli. Aby zapewnić osiągnięcie celów związanych z budowaniem kapitału ludzkiego i gospodarki opartej na wiedzy Rada Ministrów postanowiła uruchomić rządowy program „Cyfrowa szkoła”.

Program, realizowany w latach 2012-2016, ma obejmować cztery obszary:

  1. e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Obszar ten obejmie m.in. przygotowanie 1200 e-moderatorów, organizację sieci wsparcia i doskonalenia dla 20 tys. e-koordynatorów z zakresu stosowania TIK w nauczaniu przedmiotów oraz przygotowanie edukacyjnej platformy informatycznej umożliwiającej organizację sieci wsparcia szkoły;
  2. e-zasoby edukacyjne (w tym e-podręcznik) – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników;
  3. e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK, w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Nastąpi to poprzez udzielanie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz zrealizowanie zadań dotyczących wdrożenia TIK w procesie nauczania;
  4. e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych. W tym obszarze również przewidziane jest udzielanie dotacji celowych dla organów prowadzących szkoły na zakup mobilnych urządzeń posiadających funkcje komputera do wykorzystania przez uczniów na zajęciach lekcyjnych i w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz realizowanie zadań dotyczących wdrożenia TIK w procesie nauczania.

Przewidywany koszt realizacji programu w roku 2012 ma zamknąć się kwotą 61 mln zł.

Złożenie przez dyrektorów poszczególnych szkól do organów prowadzących szkoły wniosków dotyczących udziału w programie ma nastąpić do 23 marca 2012 roku, zaś złożenie do wojewodów przez organy prowadzące szkoły wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – do 6 kwietnia 2012 roku.

Prawne podstawy funkcjonowania programu „Cyfrowa szkoła” zostaną ustanowione przez dwa akty prawne:

  • uchwałę Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych „Cyfrowa szkoła”;
  • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Projekty obu wymienionych wyżej aktów prawnych będą rozpatrywane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu w trybie obiegowym. Termin zgłaszania uwag upływa 1 lutego o godz. 12.00.

Projekty będą również przedmiotem obrad Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego. W przypadku pozytywnej opinii obu Zespołów stanowisko będzie wiążące dla Komisji Wspólnej.

Zachęcamy do zapoznania się z całością dokumentów dotyczących projektu.

Czw., 2 Lt. 2012 0 Komentarzy Dodane przez: Grzegorz P. Kubalski